Dialogbureau er en pengemaskine

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Wunderman havde et stærkt 2010, mens et andet af landets store bureauer, Hjaltelin, Stahl, måtte nøjes med en flot fremgang i aktivitet. Investeringer åd ind på bundlinjen.

To af landets store bureauer har aflagt regnskaber for 2010, der viser en solid vækst i aktiviteten. Men kun det ene kunne samtidig prale med vækst i indtjeningen.

Der er tale om dialogbureauet Wunderman og Hjaltelin, Stahl & Co, og specielt Wunderman kom meget stærkt gennem 2010: markant vækst i både bruttoavance og bundlinje samt en overskudsgrad på næsten 20.

Skal man finde en snert af krise hos Wunderman, skal man tilbage til 2008, hvor man måtte nøjes med en overskudsgrad på knap 15.

Under den stabile udvikling gemmer sig dog en historie om ganske markante ændringer på bureauet. Det viser sig i form af et markant fald i gennemsnitslønnen og bruttoavancen pr. medarbejder.

“Vores kernekoncept er stadig at udvikle forretningsskabende dialogprogrammer og digitale løsninger på tværs af virksomhedens kontaktpunkter, men i tillæg hertil har vi tilføjet nye kompetencer inden for drift af marketingprogrammer,” siger direktør og partner i Wunderman, Chandra Mostow. Han fortsætter:

“Når vi laver regelbaserede dialogprogrammer, der baserer sig på store mængder data, og gør brug af alle kontaktpunkter, bliver en kvalificeret drift af programmerne afgørende for, at virksomhederne kapitaliserer fuldt ud på den investering, der er foretaget i udviklingen af programmet. Men drift af marketingprogrammer er typisk ikke noget, marketingafdelinger eller bureauer har beskæftiget sig meget med.”

Han fremhæver, at der skal en anden personprofil til drift og løbende eksekvering af marketingprogrammer. Man har brug for folk som interesserer sig for at standardisere og optimere processer, så driften bliver i en høj kvalitet og til en lav pris.

“De nye medarbejdere vi har inden for drift af dialogprogrammer, har en anden profil end vores tungere udviklingsorienterede kompetencer, hvilket forklarer faldet i gennemsnitsløn og bruttoavance pr. medarbejder,” siger Chandra Mostow og fortsætter:

“Vi har længe arbejdet med området, men først med en størrelse på omkring 70 ansatte, nåede vi en kritisk masse på både kunder og opgaver, der gjorde, at vi kunne investere i at opbygge en dedikeret driftsenhed. Tidligere ville det ikke have været rentabelt for os. Vi har nu en størrelse, der gør det muligt at høste stordriftsfordelene, og sikre at kunderne kapitaliserer maksimalt på de dialogprogrammer vi udvikler.”

Regnskabet for Hjaltelin, Stahl & Co er ikke lige så prangende. Bureauet opnåede pæn fremgang i bruttoavance, men måtte notere et fald på bundlinjen.

“Det er ganske rigtigt ikke et prangende resultat, men det er faktisk bedre end forventet. Det hænger sammen med, at vi har investeret i nye kunder – og det er lykkedes at hente 14 af slagsen – samt følgelig nye medarbejdere. Resultaterne af disse investeringer vil kunne se på resultatet for i år,” siger adm. dir. Steffen V. Hjaltelin.

Nøgletal for Wunderman

  • Bruttoavance 66,1 mio. kr. +20,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 806.098 kr. -11,6 pct.
  • Lønandel 58,2 (59,2)
  • Resultat af primær drift +12,754 mio. kr. +29,9 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Hjaltelin, Stahl & Co

  • Bruttoavance 49,18 mio. kr. +9,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 983.600 kr. +0,6 pct.
  • Lønandel 66,4 (62,7)
  • Resultat af primær drift +5,535 mio. kr. -20 pct.