Dialogbureau voksede markant. Men væksten var dyr

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Responsive havde turbo på i 2008 – men også på personaleomkostningerne.

Den gode nyhed i dialogbureauet Responsive’s regnskab for 2008 er en markant vækst, der nærmer sig en fordobling af bruttoavancen.

Den dårlige er, at væksten var dyr, hvilket man kan se på nøgletallene i form af en faldende bruttoavance pr. medarbejder, en stærkt stigende lønandel og et fald i overskud. Den store synder i den udvikling er personaleomkostningerne, der bl.a. rummer en kraftig stigning i gennemsnitslønnen.

Men for Responsive er det et spørgsmål om investeringer.

“Vi har haft et rigtig godt år med en fantastisk positiv udvikling i vores bruttofortjeneste. For at fortsætte den positive udvikling, har vi valgt at investere i en yderligere styrkelse af vores kompetencer, og har bl.a. startet Responsive Optimizer. Antallet af medarbejdere er således mere end fordoblet i perioden, og kompetenceniveauet er løftet”, siger partner Torben Vejen og fortsætter:

“Set i lyset af dette, er årets resultat tilfredsstillende. Ved udgangen af 2008 mistede vi mobilselskabet 3 som kunde, men i kraft af vores investeringer og offensive strategi, har vi været i stand til at lande en række nye kunder”.

Torben Vejen fortæller, at bureauet ligesom alle andre kan mærke at der bliver holdt lidt mere tilbage på budgetterne

“Vores forventninger til 2009 er at fastholde vores nuværende niveau”, siger Torben Vejen.

Nøgletal for Responsive

  • Bruttoavance 12,5 mio. kr. +76,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 961.538 kr. -18,7 pct.
  • Lønandel 68 (46)
  • Resultat af primær drift 1,532 mio. kr. -33,2 pct.