Dialogprojekt på Facebook: Målet nået på tre timer

peng

Københavns Energi ville lære de kunder, der sværger til gas i madlavningen, bedre at kende – via Facebook. Gruppen blev nået på få timer, og en hård kerne ”nægter at forlade festen”.

For størstedelen af Københavns Energi’s 150.000 privatkunder er bygassen på komfuret ikke noget, man har en holdning til. Men der findes også de kunder, som aldrig kunne finde på at bruge andet end gas til madlavning – de, der virkelig brænder for gas, og som Københavns Energi kalder GASentusiasterne.

Men hvad er det, der gør de begejstrede kunder begejstret? Og er der input at hente hos GASentusiasterne, som kan bruges bredere?

De spørgsmål – og forventningen om at få svar – blev håndteret via Facebook.

“Målet var at teste kvaliteten af dialogen med GASentusiasterne – hvis de overhovedet ville i dialog. Platformen gav sig selv. Hvis GASentusiasterne er der – så er de nok også på Facebook. Men her brugt som crowdsourcing-instrument mere end socialt medie. Og målet af tilmeldte var nået blot tre timer efter, at e-mail invitationerne var udsendt”, siger Brian Carlson, partner og kontaktdirektør i Klausen + Partners.

Facebook-dialogen var oprindeligt planlagt til 3-4 uger, men da det ønskede antal brugere var så hurtigt på plads, blev hastigheden sat op og afsluttet efter 12 dage.

“Der har jo været flere tusinde indlæg. Vi er blevet bekræftet i en række teser, samtidig med at vi har fået ny viden om kunderne, bl.a. at de interesserer sig meget for biogas. Og selv om gruppen nu er lukket, er der stadig en hård kerne, der nægter at forlade festen”, siger Morten Stanley, Driftchef Bygas Københavns Energi.

“Jeg har længe efterspurgt en Facebook-case, der rent faktisk kunne dokumentere ROI. Jeg har ikke set den endnu. Og måske er svaret, at Facebook ikke skal stå alene – men på fin vis kan være katalysator for andre aktiviteter. For allerede nu er der en stor håndfuld aktiviteter i gang, som på sigt vil bidrage positivt til Københavns Energis forretning, afledt direkte af Facebook-dialogen”, siger Brian Carlson fra Klausen + Partners.