Digital udvikling kræver helt andre ledertyper på bureauerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Web-bureauet Valtech oplevede markant fremgang i 2007 og begrunder det bl.a. med evnen til at skabe innovation på tværs af kompetencer.

Bureaulederne i DRRB tog til Amsterdam for at få inspiration fra hollandske bureaufolk til digitalisering og integration. Men de kunne også have besøgt Valtech i København. Selvom budskabet måske ikke havde huet dem, fordi adm. dir. Carsten Brogaard Jensen mener, at bureaubranchen har en ledelsesmæssig udfordring, hvis den vil innovation og integration. Men mere om det om lidt.

Valtech er et web-bureau som man ikke normalt ser meget i forbindelse med reklamebranchen. Det kan skyldes, at bureauet har placeret sig et andet sted i værdikæden, og primært arbejder for store danske virksomheder med at tilrettelægge deres e-handels og e-kommunikations-strategier frem for decideret kampagne-tilrettelæggelse.

Men tallene taler deres tydelige sprog. Valtech har succes. Regnskabet for 2007 viser

en fremgang i bruttoavance på 21,6 pct. og en fremgang i primær drift på 66,9 pct. Overskudsgraden er på 21,8 pct., og bureauet rummer 88 medarbejdere – en fremgang på 16 i forhold til 2006.

Når Carsten Brogaard Jensen skal forklare Valtechs koncept og baggrunden for fremgangen, så ligner det den forklaring, som adm. dr. Martin Bochineck fra Magnetix i sidste uge gav på bureauets fremgang.

Det handler om at integrere forskellige kompetencer.

“Vi rummer både tekniske, kommunikative og forretningsmæssige kompetencer, og man finder ikke mange, der har alle tre dele”, siger Carsten Brogaard Jensen og konstaterer, at det ikke er nok at rumme de tre kompetencer – man skal også evne at få dem til at fungere sammen.

“Det gælder den introverte teknisk orienterede person, den målrettede forretningsorienterede strateg og den mere flagrende kreative. Ideer opstår, når det lykkes at få dem til at fungere sammen. Men der er ikke et naturligt samspil mellem dem, og det har taget os år at finde ud af det. Vi gør meget ud af i rekrutteringen at finde folk, der har et reelt tværfagligt engagement og lyst til at arbejde på den måde og på at introducere dem til vores arbejdsmetoder”, siger Carsten Brogaard Jensen og konstaterer, at bureauet ikke har haft svært ved at rekruttere de 30 nye medarbejdere, der blev ansat i 2007 – til trods for hård konkurrence om hoveder.

Lønmæssigt ligger Valtech omkring reklamebranchens gennemsnit, så det er ikke nødvendigvis den, der trækker, og Carsten Brogaard Jensen mener da også, at det har stor betydning, om man kan skabe et godt og innovativt klima:

“At få meget forskellige kompetencer til at spille sammen kræver en helt anden ledertype end de ofte meget karismatiske ledere, man finder på traditionelle reklamebureauer, og derfor har de en stor udfordring i at sammensætte en ledelse, der kan formidle en digital udvikling”.

Nøgletal for Valtech

  • Bruttoavance 77,703 mio. kr. (+21,6 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 882.989 kr. (-1 pct.)
  • Lønandel 58 (62)
  • Resultat af prim. drift 16,947 mio. kr. (+66,9 pct.)