Af Peter Engholm 25@mail.dk

ADDA begyndte med en spurt – og løber fortsat stærkt. Foreningens bureauer tæller 600 medarbejdere, og man er klar med både guide til offentlige indkøbere og samarbejde på tværs.

ADDA – Association of Danish Digital Agencies – har både medvind og puf i ryggen. 5 bureauer var med fra begyndelsen, og godt tre måneder efter, at medlemsrekrutteringen begyndte, var antallet oppe på 12. Altså godt en fordobling. Og nu, yderligere tre måneder efter, har ADDA 20 underskrevne og godkendte medlemmer – altså næsten en fordobling. Igen.

Det samlede antal ansatte blandt ADDA-bureauerne er lige nu 600, og hvad skal man så stille op med den forsamling? Tale med én stemme – en stemme, der bl.a. bruges på at fortælle om en guide til udbud af digitale projekter.

“Vi skrev først en udbudsguide til private, og nu følger en tilsvarende guide til offentlige indkøbere. Vi har skrevet fem succeskriterier for det gode udbud, og vi uddyber og konkretiserer kriterierne,” siger Søren Pommer, formand i ADDA.

I foreslår offentlige indkøbere at have en åben dialog med mulige leverandører – blot man husker, at den enkelte leverandør ikke får en konkurrenceforvridende fordel. Er det ikke et overfladisk råd, der åbner en ladeport for klage-muligheder?

“Jo, hvis dialogen drejede sig en konkret opgave, for så ville den – naturligvis – være omfattet af udbudsreglerne. Vi lægger op til dialog mellem kunder og bureauer – bl.a. ud fra erkendelsen af, at digitale ydelser ikke er en standard-vare. Man er – både som kunde og bureau – nødt til at kende sit marked,” siger Søren Pommer.

Han tilføjer, at guiden ikke kun retter sig mod offentlige indkøbere, men også mod de sælgende bureauer:

“Guidelinen rummer brud med praksis, bl.a. at bureauet har reelt ansvar for at sætte det rette team – således at der ikke er ét team ved salget og et andet ved løsningen. Det er, når kunde og bureau fra begyndelsen fungerer som ét team, at man får de bedste løsninger,” siger Søren Pommer.

Det blev af nogle anset for at være et solo-udbrud, da ADDA blev stiftet – for hvad med de initiativer, der eksempelvis lå inden for DRRB på det digitale område. Men ADDA vil netop bruge sin størrelse til at være en vægtig samarbejdspartner:

“Vi har en god dialog med Digital-udvalget under DRRB. Her søger vi at finde samarbejdsmuligheder, således at vi kan kommunikere de digitale muligheder på tværs af branchen,” siger Søren Pommer.

 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club