Digitalbureauers forening fordobler sin størrelse

Peter Engholm
25@mail.dk

Siden stiftelsen for under et halvt år siden har ADDA fået en hjemmeside – og rummer nu alle landets største digitalbureauer.

ADDA – Association of Danish Digital Agencies – er kommet flot fra start, siden man i april stiftede foreningen. En håndfuld digitalbureauer var sammen om det første spadestik, men siden er flere bureauer kommet til – nærmere bestemt 12, og flere er ifølge ADDA’s formand, Søren Pommer, på vej.

“Jeg har forstået, at Vertic også overvejer at melde sig ind i foreningen, og hvis det sker vil ADDA’s medlemskreds omfatte de 10 største digitalbureauer i Danmark. Derved taler vi med en vis vægt,” siger Søren Pommer.

De 12 nuværende medlemsbureauer repræsenterer langt over halvdelen af digitalbureauernes samlede bruttoavance herhjemme, så allerede nu er man godt med.

Til gengæld kan man mumle noget om skomagerens børn, der går i dårlige sko, når netop ADDA har været næsten et halvt år om at få stablet en hjemmeside på benene. Men det har sin naturlige forklaring.

“Fire arbejdsgrupper har været i gang sommeren over, og vi har ventet med at gå ud med en hjemmeside, indtil vi havde noget af substans at tilbyde. Vi ønsker desuden, at foreningen skal fremstå fokuseret og klar til at komme med skarpe udmeldinger, som alle kan bakke op om,” siger Søren Pommer, der i øvrigt også har brugt sin tid på – som med Thomas Petersen – at få lanceret sit eget digtialbureau, gluu.

På foreningens hjemmeside beskrives bl.a. grundene til at vælge et ADDA-bureau samt en udbudsguide, der i fem punkter uddyber succeskriterierne for et godt udbud af digitale opgaver – i første omgang møntet på bureaukonkurrencer fra private virksomheder, men ADDA påtænker også at komme med input til offentlige udbud.