Digitale danskere: Nogle løber stærkt, andre står stille. Hvem henvender du dig til?

Peter Engholm
25@mail.dk

Ny undersøgelse blotlægger den digitale udvikling – og inddeler danskerne i fem digitale segmenter og fortæller, hvor parate de er. Og forskellene er blevet større.

Den digitale udvikling går stærkt. Så stærkt, at vandringen hos visse segmenter har tendens af småløb. Men bureauerne bør ikke alene følge dem, for andre grupper er – skal vi være positive: – mere stabile.

Rådet kommer fra MyResearch, der sammen med Berent står bag MyDigitalConsumerStudy 2.0 – en ny undersøgelse, som afdækker danskernes internet- og mobilbrug. Sidste år blev lignende undersøgelse gennemført, så her er både kortlægning og udvikling:

“På alle parametre øges den digitale udbredelse. Stadig flere læser nyheder, går i banken, ser videoklip og chatter. Undtagelsen er, at lidt færre køber/sælger varer, hvilket kan være et krisetegn. Særligt brugen af netværkssider, f.eks. Facebook, er steget kraftigt på bare et år. I 2008 brugte godt 20 pct. netværksider, nu er andelen steget til næsten 50 pct. af de adspurgte i alderen 15-65 år,” siger Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch.

Den øgede brug af netværkssider giver en anderledes fordeling af danskerne. Undersøgelsen inddeler danskerne i fem digitale segmenter:

  • 1. Old schoolers er gruppen uden for digital rækkevidde, og den bliver stadig mindre – fra 5 til 4 pct.
  • 2. Practical spectators er der – men så heller ikke meget mere. Mindst halvdelen har aldrig brugt nettet til handel, korte klip, radio eller chat, og 6 ud af 10 bruger mobilen mindre end fem min. på en typisk dag. Fortsat det største segment, men fra 40 til 37 pct.
  • 3. Information lovers er hr. og fru Danmark. Gennemsnitlige i mange henseender, men 97 pct. er dagligt på nettet (total: 81 pct.), og flere end gennemsnittet benytter online banking og læser dagligt nyheder online. Segment: Fra 32 til 31 pct.
  • 4. Social seekers – har du talt med dit netværk i dag? Dette segment har. Består overvejende af personer under 25 år, som chatter, sms’er, tjekker netværkssider etc. Kvinder udgjorde næsten 2/3 af segmentet sidste år, men mændene er kommet med, så det er i dag er 50/50. Segmentet er på et år blevet en halv gang større, fra 11 til 17 pct.
  • 5. Digital living er det drivende segment for den digitale udvikling og sætter flueben på hele det digitale menukort. Segmentet er uændret på 11 pct.

“Social seekers og Digital living repræsenterer godt en fjerdedel af de adspurgte, men de står for over halvdelen af den samlede internet-tid. Der er dog ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den tid, du bruger digitalt, og de forskellige muligheder, du benytter dig af. Derfor beregner vi ud fra både bredden og dybden et DRI, Digital Readiness Index,” siger Mogens Østergaard.

Old schoolers er digitale flatliners, mens Practical spectators har et DRI på 22. Information lovers ligger på 76, Social seekers på 178, mens Digital living rammer 324.

“DRI kan bruges ved konkrete problemstillinger. Tag digitaliseringen af tv-signalerne og de kampagner, der er fulgt i kølvandet. Folk med almindelig stue- eller tagantenne har et DRI på 74. De læser nyheder og bruger online banking og netværksider som gennemsnittet, men kun få klikker på bannerreklamer. Modsat de, der overvejer at skifte bank – de har en DRI på 146. Nyheder og online banking er lige så udbredt her, men langt flere klikker langt oftere på bannerreklamer,” siger Mogens Østergaard.

Undersøgelsen afdækker den digitale forbruger i Danmark, men kan også bruges i analoge sammenhæng.

“Udviklingen går hurtigt, men mange bureauer søger at skubbe udviklingen hurtigere, end den reelt går. Midt i den digitale hype lyder det, at tv ikke virker. Men det gør tv stadig – afhængig af målgruppen og af den digitale profil. Og målet er ikke blot at allokere fra off- til online, men at optimere dit budget, også det digitale. Af den grund kan man med fordel holde målgruppens digitale profil og den digitale parathed op med den konkrete kampagnes Performance Index – og afdække et evt. mismatch,” siger Mogens Østergaard.

Et dybere dyk i rapporten kan rekvireres her: http://www.myresearch.dk/mycontacts