Digitalt bureau fordoblede antallet af partnere i corona-år

Finn Graversen,
journalist

Impact gik helt nøjagtigt fra 9 til 18 partnere i 2020. Bureauet fik smæk på bundlinjen men fastholdt troen på fremtiden og er nu i gang med at ansætte mange nye medarbejdere.

Godt nok understreger Impacts hovedejer og adm. dir., Kasper Holst, at det er en tilfældighed, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at bureauet i et år, hvor man blev ramt af corona, der kostede på bundlinjen, gennemførte en fordobling af partnerantallet.

Helt nøjagtigt fra 9 til 18.

“Partnere hos os er ikke nødvendigvis ledere. Det er nøglepersoner, der bidrager til virksomhedens udvikling og kultur, og partnerskabet opnås efter et tilrettelagt forløb, der typisk varer 12-24 måneder. At der kommer så mange nye på en gang er en tilfældighed, og desuden er partnerskabet blevet stillet i udsigt før, der var noget, der hed corona,” siger Kasper Holst.

De mange nye partnere kommer med forskellig anciennitet (3-10 år) og fra alle dele af organisationen – lige fra tech og leverance til salg.

Samtidig med optagelsen af de mange nye partnere er der også sket ændringer i bureauets ejerforhold. Kasper Holsts bror, Morten Holst, der var med til at stifte bureauet, men ikke har været en del af driften i en årrække, har solgt sin ejerandel.

“Vi har været igennem en strategiproces, hvor vi har kigget frem mod 2025, og i den forbindelse har der været forskellige syn på udviklingen. Det var derfor et naturligt skridt, at hans ejerandel er overgået til de partnere, der er involveret i den daglige drift,” siger Kasper Holst.

Kigger man på regnskabet, så kom Impact faktisk helskindet ud af 2020 på toplinjen. Den estimerede bruttoavance viser en vækst på 2,7 pct., men bureauet oplyser, at nettoomsætningen faktisk voksede med 8 pct. Det gjorde dog ondt på bundlinjen, der faldt med 73,8 pct. Det betyder, at der forsvandt over 8 mio. kr. fra bundlinjen.

“Flere af vores store kunder oplevede en markant opbremsning på grund af corona, og derfor oplevede vi flere projekter blive sat på pause. Samtidig gik vi ind og hjalp med forlængede betalingsfrister og fleksibilitet i forhold til projekterne. Det medførte tab og tabt omsætning i en grad, vi slet ikke havde forestillet os,” siger Kasper Holst og fortsætter:

“Vi kunne godt have sparet os til en bedre bundlinje, men vi havde en tro på, at markedet nok skulle komme op igen, og derfor valgte vi at holde fast i organisationen.”

Til gengæld valgte Impact at lave en større organisationsændring.

“Hvor vi tidligere var organiseret på basis af fag, så har vi nu lavet et antal tribes – d.v.s. grupper på 30-50 medarbejdere, der rummer de forskellige fag og som har til opgave at være ekstremt fokuserede på kundernes behov og på resultatskabelse for kunderne. Det er en mere moderne organisationsform, der tager sigte på at øge innovationen gennem en stærkere integration af forskellige fagligheder,” siger Kasper Holst.

Endelig har bureauet også øget, hvad Kasper Holst kalder bureauets distribution i forskellige lande. Det er nu tilfældet i seks lande.

“Det er ikke nødvendigvis et fuldt funktionsdygtigt Impact-kontor. Det kan også være medarbejdere, der bruger en del af deres tid på et land. Jeg selv er f.eks. to dage om ugen i Frankrig. Men grundlæggende er vi en mere international virksomhed nu end for to år siden. Jeg tror, vi har 12 nationaliteter nu,” siger Kasper Holst.

Troen på at markedet nok skulle vende tilbage holdt stik, og Impact sluttede året med at ansætte 30 nye medarbejdere. Desuden har man lige nu 20-25 åbne stillinger, som man er i gang med at besætte.

“Vi har en høj medarbejdertilfredshed og nogle interessante kunder, så på nogle områder vil jeg vurdere, at det er blevet lettere at rekruttere. Men grundlæggende er det svært, og der er nogle af de ubesatte stillinger, der er vanskelige at finde folk til,” siger Kasper Holst og fortsætter:

“Der er ikke tale om en satsning. Vi var meget konservative i starten af året, og holdt igen på ansættelser og genbesættelser, men i sidste del af året har vi oplevet en meget stor ordreindgang. Samtidig investerer vi i nye kompetencer, der kan medvirke til vores ambition om at være Skandinaviens stærkeste på digital commerce.”

Nøgletal for Impact

  • Bruttoavance 135,216 mio. kr. +2,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 824.487 kr. -11,7 pct.
  • Lønandel 78,7 (71,5)
  • Resultat før skat +2,882 mio. kr. -73,8 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz