Digitalt bureau mistede næsten 16 mio. kr. på bundlinjen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Træerne vokser ikke ind i himlen. Også digitale bureauer kan blive ramt af kundernes pludselige beslutninger. Det ramte Digitas LBi

Som bureautype har de digitale bureauer i de senere år vist markant fremgang og fylder nu mere og mere i den samlede bureaubranche.

Men det betyder ikke, at træerne vokser ind i himlen. Også digitale bureauer kan komme galt afsted og blive ramt af uforudsigelig kundeadfærd lige som reklamebureauerne.

Det mest fremtrædende eksempel på, at det kan gå galt for et digitalt bureau er Creuna, som kom ud med faldende bruttoavance og et kæmpe underskud.

Nu melder Digitas LBi sig så ind i klubben med dårlige bureauregnskaber. Bureauet kom ud af 2013 med et betydeligt fald i bruttoavance samt en meget markant forværring af bundlinjen.

“Startskuddet kom ved indgangen til 2013, hvor flere store projekter nærmede sig sin afslutning. Vi har ikke været gode til at få dem erstattet, og samtidig skete der en aflysning af et meget stort projekt, som vi ikke bare kunne afbøde,” siger adm. dir. Bettina Sherain og fortsætter:

“Hertil kommer, at vi har brugt tid på at opbygge en nordisk organisation for Digitas LBi. Mange af de omkostninger ligger på bureauet i Danmark, og kigger jeg på den basale bureaudrift i Danmark, så er driften faktisk bedre, end regnskabet afspejler. Der er et ganske lille overskud – selvfølgelig ikke nær stort nok – men dog et lille overskud.”

Bettina Sherain konstaterer samtidig, at bureauet ikke har tabt kunder – og kigger man på den nordiske organisation, så ser økonomien også bedre ud.

Heller ikke Valtech kunne i 2013 leve op til den generelle fremgang blandt digitale bureauer. Men bureauet kan dog glæde sig over, at der fortsat står et fornuftigt plus på bundlinjen

”2013 blev et atypisk år med god efterspørgsel og indtjening i årets andet halvår og en utilfredsstillende præstation i årets første halvår,” siger Carsten Brogaard Jensen, adm. direktør, Valtech, og fortsætter:

“I første halvår forpassede vi vores besøgstid på en række indgående engagementer, som følgelig afstedkom tomgang i dele af organisationen og dermed tilbagegang sammenholdt med første halvår af 2012. Til gengæld tog vi med eftertryk revanche i andet halvår med tilkomsten af en række meget store og internationale kundeengagementer, som hér i 2014 giver forventninger om et mere jævnt og positivt præsterende 2014.”

Nøgletal for Digitas LBi

  • Bruttoavance 52,0 mio. kr. -18,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 675.325 kr. -23 pct.
  • Lønandel 86,7 (67,8)
  • Resultat af primær drift -8,312 mio. kr. (+7,556 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Valtech

  • Bruttoavance 63,351 mio. kr. -9,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 782.111 kr. -2,5 pct.
  • Lønandel 74,8 (72,4)
  • Resultat af primær drift +1,986 mio. kr. -58,6 pct.