Digitalt bureau scorer højt på tilfredse medarbejdere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Vertica-direktør, Jeppe Hansen, prædiker, at tilfredse medarbejdere har stor betydning for sund bureaudrift. Og det er ikke kun tom snak, viser ny analyse.

Bureauer er people’s business. Således lyder en velkendt sandhed. Men for det meste har det handlet om de stjerner, der kan trække kunderne til.

I den digitale verden skal man kigge andre steder hen i organisationen. Her er der ikke stjerner og vandbærere – nøglepersoner findes i lige så høj grad i de nederste lag af organisationen som i toppen.

Det stiller en helt anderledes udfordring for ledelsen og driften af et digitalt bureau – som det f.eks. fremgik af en artikel fornylig på AdAge (omtalt på Bureaubiz her) – og det er et forhold, der er drivende for det digitale bureau, Verticas, adm. dir. Jeppe Hansen. At have tilfredse medarbejdere er for ham en af tre hjørnesten til at sikre både vækst og en god indtjening.

Netop derfor er han ret godt tilfreds med resultaterne i den medarbejderanalyse, som analysefirmaet, MyResearch, fornylig har gennemført på 15 bureauer (læs mere her)

MyResearch har offentliggjort nogle generelle resultater men ikke på de enkelte bureauer. Og der kommer heller ikke en rangorden.

Men Jeppe Hansen vil gerne fortælle, at Vertica er et af bureauerne, og adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch, vil godt gå så langt som til at sige, at Vertica ligger som et af de bedste i analysen.

95 pct. vil anbefale

Blandt de resultater, Jeppe Hansen kan glæde sig over, er, at 70 pct. af medarbejderne er Meget tilfredse, mens 28 pct. er Tilfredse. Det er væsentligt bedre end benchmarket. 95 pct. af medarbejderne, vil anbefale bureauet som et godt sted at arbejde. Også det er klart over benchmarket.

Når alle resultaterne i analysen bruges til at placere medarbejderne i fire profiler – “I fare”, “Uengagerede”, “Engagerede” og “selvtilfredse” – så lander 95 pct. i gruppen “Engagerede”. Snittet for de 15 bureauer er her 70 pct..

Verticas tal kan give mindelser om gamle sovjettiske stemmetal, og der er da også et element af socialisme, når Jeppe Hansen taler om, hvordan Vertica har organiseret sig. Det gælder f.eks.:

  • Bureauet har ingen sælgere eller mellemledere
  • Alle har direkte kontakt med deres kunder
  • Der er en stam-beskrivelse på hver jobfunktion, hvor den enkelte selv kan definere sine stærke og svage sider og dermed etablere nogle udviklingsmål
  • Karriere-udvikling foretages af coaches, som enhver kan stille op til at være, og hvor den enkelte vælger, hvem man vil have

Heller ikke ansættelser er noget, der styres fra toppen.

“Vi arbejder på basis af et sæt værdier, og ansættelses-samtaler foregår med tre personer, som alle har vetoret. Er man i tvivl, så er det et nej. Og det er ikke kun kompetencer, det handler om. Værdierne skal matche. Vi lægger stor vægt på gensidig respekt, dialog og teamwork, og derfor er det vigtigt, at folk kan fungere sammen,” siger Jeppe Hansen.

Han erkender, at der selvfølgelig kan opstå uenigheder omkring valg af løsninger, fordeling af ressourcer etc. Men heller ikke her er det ledelsen, der skærer igennem.

“Det kan være, vi tager del i en diskussion, hvis folk ikke selv kan løse den. Men så søger vi at være en slags mediator. Helt grundlæggende vil målet være, at folk selv får snakket sig frem til en løsning,” siger Jeppe Hansen.

Det kan lyde som en organisation, hvor ledelsen har deponeret sin handlekraft, hvis ikke man kan skære igennem med beslutninger. Hvad nu hvis man ønsker at foranstalte en udvikling i en eller anden retning?

“Det er en gammeldags tilgang du udtrykker med det spørgsmål. Vi ser sådan på det, at vi har fuldstændig åbenhed om alle forhold, der vedrører bureauets drift, udvikling og position. og alle er klar over, at vi selvfølgelig skal performe for at have en arbejdsplads,” siger Jeppe Hansen og fortsætter:

“Der var et tilfælde, hvor jeg syntes, at vores tablet-løsninger generelt ikke var gode nok. Jeg tog det op på et af vores ugentlige fællesmøder, og 3-4 måneder senere var niveauet blevet meget bedre.”

På et enkelt punkt er der dog ikke meget socialisme eller åbenhed. Lønnen fastsættes individuelt.

Tempo kan være et dilemma

Jeppe Hansen erkender, at organisationen kan have et dilemma i forhold til tempo.

“Selvfølgelig kan det at gennemføre beslutninger være langsommeligere, når man skal gøre det igennem dialog og argumenter frem for at meddele en beslutning. Så jo – organisationen kræver tålmodighed,” siger Jeppe Hansen og fortsætter:

“Men teamwork er nøglen til succes i den digitale proces. På et bureau som vores er det ikke få nøglepersoner, der laver produktet – det er et samspil mellem en lang række ressourcer og kompetencer, og derfor tror vi fuldt og fast på, at det giver bedre resultater at lade beslutningerne vokse ud af organisationen. Og kigger man på nettotiden for reel implementering der virker, så går det måske væsentligt hurtigere.”

Med en bruttoavance på 48 mio. kr. i 2013 er Vertica Danmarks 8. største digitale bureau. Når det gælder overskudsgrad, så var Vertica med sine 19,1 det 4. bedste digitale bureau efter Magnetix, Hedal Kruse Brohus og Heyday.