Direct mail står til at blive pålagt reklameafgift

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Skatteministeriet vil indføre reklameafgiften til sommer efter at have fået godkendelse i EU-Kommissionen. Og så tilføjer Skatteministeren også lige en afgift på direct mail i samme moment.

Skatteministeriet lægger nu op til at lægge en afgift på direct mails. Det sker i forlængelse af, at der nu også er et forslag på vej om den omdiskuterede reklameafgift på husstandsomdelte reklamer. Den står til at komme til at gælde fra næste sommer.

EU-Kommissionen har i sommers godkendt afgiften på uadresserede reklamer og skatteminister Benny Engelbrecht (S) vil fremkomme med et lovforslag i næste folketingssamling. Derved vil afgiften blive indført i sommer 2015.

EU-Kommissionen nævner i sin afgørelse tre undtagelser, hvor den danske stat ikke må indføre afgiften.

Det tager Skatteministeriet til efterretning i et notat, hvor ministeriet gør opmærksom på, at man vil ændre loven i overensstemmelsen med forbeholdene. Men samtidig lægger man i notatet op til, at man påtænker at indføre endnu afgift, nemlig den på direct mails.

Oprindeligt var en afgift på direct mails ikke med i skatteministeriets udspil til EU-Kommissionen, fordi man troede, at det ikke var muligt. Det har ministeriet nu fundet ud af, at det er. I notatet fra Skatteministeriet fra 5. september 2014 står der således:

”Afgiftsfritagelsen for direct mails skal ophæves, og disse forsendelser vil fremadrettet blive omfattet af afgiftspligten. Baggrunden for afgiftsfritagelsen var brevhemmeligheden, da det på tidspunktet for lovens affattelse ikke ansås for muligt at sondre mellem disse forsendelser og almindelige breve. Det har efterfølgende vist sig, at det er muligt at sondre mellem de to typer forsendelser uden at krænke brevhemmeligheden. Hensynet bag undtagelsen er således ikke længere relevant”.

De undtagelser, som EU-Kommissionen har fritaget for reklameafgiften er:

Reklamematerialer for foreninger, der er omfattet af den danske folkeoplysningslov; ugeaviser med mindst 25% redaktionelt indhold; og telefonbøger med mindst 60% redaktionelt indhold. Desuden er der en lavere afgift på reklamer omfattet af EUs miljømærke Blomsten (2 kr/kg) mod de der ikke har mærket (4 kr/kg).

Hos Kreativitet og Kommunikation finder man ikke den helt store forståelse for indførelsen af afgift på direct mail:

”At direct mails nu også skal omfattes af reklameafgiften, anser vi det som et stort indgreb i de erhvervsdrivendes kommercielle ytringsfrihed og det pålægger erhvervslivet unødvendig administrative byrder. Vi anser også afgiften og udvidelsen med direct mails som et urimeligt indgreb i de markedsføringsmetoder, som annoncører kan benytte sig af, og det får en uheldig og kunstig indflydelse på, hvordan annoncører kommunikerer ud og rammer målgrupper bedst, ” siger advokat i Kreativitet og Kommunikation, Tina Bøggild.