Direct Marketing: Mindre data-fnidder og hurtigere reaktion

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

DMA Boston: Enten er DM i en identitetskrise, eller også er man ved at forny sig. I al fald bør markedsførere gøre op med behovet for at undersøge data – og i stedet agere nu & her.

Direct Marketing er nu så indarbejdet i markedsføringen, at DM-folk på den ene side kan ranke ryggen og på den anden side spekulere over den retning, man så skal bevæge sig. For bevæge sig – dét skal man.

Peter Ottesen, adm. direktør i mediebureauet Mediabroker, har været på DMA igennem flere år og har løbende gransket tendender – dette års konference er ingen undtagelse, og særligt ét indtryk trænger sig stadig stærkere på:

“Jeg ved ikke om det bare er mig, men efter de første dage på DMA, sidder jeg lidt tilbage med en fornemmelse af, at Direct Marketing-begrebet er ved at gennemløbe en mindre identitetskrise i disse år,” siger Peter Ottesen. 

Han peger på konferencens navn/tema, der til stadighed bliver ændret:

“For to år siden var det The Global Event for Integrated Marketing, og sidste år var det The Global ROI Event – og i år ser vi endnu et navneskift, nu til TheGlobal Event for Real-Time Marketers,” konstaterer Peter Ottesen. 

DMA-organisationens formand, Larry Kimmel, havde igen i år i sin velkomsttale fokus på Direct Marketings rolle. Han mente, at DM nu er en del af al markedsføring, så det var ingen steder. Altså sejret ad helvede til, som den gamle LO-formand Thomas Nielsen engang formulerede det.

“Mange faktorer er i øjeblikket ved at redefinere den måde, vi kan og bør tænke Direct Marketing. Derfor mener jeg, at man med rimelighed kan tale om en vis form for identitetskrise for Direct Marketing begrebet,” siger Peter Ottesen og fortsætter:

“Der er behov for at se på det i en ny sammenhæng, hvor sociale og mobile teknologier ændrer den måde, vi kan og skal interagere med forbrugerne. Det er denne redefinering, eller fornyelse om man vil, der er omdrejningspunktet for DMA konferencen. Den søger nemlig at give et svar på, hvordan vi skal agere i en verden – hvor hastig forandring er det eneste konstante”.

Hvordan skal markedsførere så imødegå de hurtige forandringer?

“Key note speaker David Meerman Scott, der er forfatter til bogen Real-Time Marketing and PR, var ret kompromisløs i sit bud på, at vi skal til at gøre op med vores behov for at undersøge data og planlægge kampagner. Konsekvensen er nemlig, at vi er måneder og år om at reagere, og derfor ikke leverer i nuet, som forbrugerne gør. Vi agerer for langt ude i fremtiden,” siger Peter Ottesen.

Han påpeger, at Real Time-marketing handler om at være hurtig til bens, så man kan reagere på de muligheder, der opstår.

“Et godt eksempel på dette var Oakley, der var hurtig til at sørge for solbriller til de indespærrede chilenske minearbejdere sidste år, og på denne måde skaffede sig en markant synlighed på at være hurtig. Så Real Time Marketing er et godt bud på, hvordan vi skal agere som markedsførere fra nu af,” siger Peter Ottesen.