Direktør siger farvel til digitale arkitekter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Webbureauet Contentcube har skiftet fokus og satser på at være leverandør til reklamebureauer på digital arkitektur.

Tallene ser ikke for gode ud i det seneste regnskabsår for Contentcube. Godt nok er der en solid fremgang i bruttoavance, men den har været dyr.

Det ses bl.a. i personaleomkostningerne og en lønandel i den giftige ende. Desuden står der også et minus foran bundlinjen – om en tallet er beskedent.

“For os var målet for året et 0-resultat, og det er vi i det store og hele landet på”, siger adm. dir. Simon Schock.

Han fortæller videre, at der har været tale om et omstillingsår, hvor bureauet har droslet ned på salg af software og i stedet fokuseret hårdt på at være leverandør til reklamebureauer.

“Vi står på to ben: digital arkitektur og teknologi i form af programmering og udvikling. Vores fokus er at hjælpe reklamebureauer med at tilrettelægge digitale satsninger. De kan kreativiteten – vi har ingen designere eller AD’ere ansat – men vi har en stærk tro på, at kreativiteten ikke kan stå alene”, siger Simon Schock og fortsætter:

Flowet skal tilrettelægges og der skal bygges incitamenter ind , så man kan fastholde brugerne igennem forløbet. Desuden skal der arbejdes med generelt at fastholde brugernes interesse for sitet. Man kan sige, at vi sidder i motorrummet og hjælper med at få den seks-cylinderede motor til at køre optimalt”.

Det ændrede fokus har indebåret en reduktion fra 12 til 9 mennesker i bureauet. Bl.a. har det ene af tre direktions-medlemmer, Hans Kristoffer Jeppesen, valgt at sige farvel.

“Kristoffer har sit udgangspunkt i designverdenen. Det var ikke fordi, han ikke kunne spille en rolle i bureauet, men han ønskede selv at søge tilbage til design-verdenen”, siger Simon Schock og tilføjer, at udviklingen nu ser ud til at gå den rigtige vej. Bureauet har netop oplevet sit hidtil bedste kvartal.

Nøgletal for Contentcube

  • Bruttoavance 6,2 mio. kr. +40,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 516.667 kr. -6,1 pct.
  • Lønandel 81 (77)
  • Resultat af primær drift -0,041 mio. kr. (+0,181 mio. i 2008)

    (Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz)