Direktør-skifte i Blue Business

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men den hidtidige adm. dir. Morten Kornerup bliver i bureauet, selvom han overlader adm. dir. titlen til en anden.

“Det er fedt at have adgangen til at tilrettelægge sit eget job”. Og det har man i betydelig grad, når man ejer 45 pct. af et bureau.

Som sagt så gjort. Morten Kornerup har ledet BtB-bureauet Blue Business siden dets start for 10 år siden, men nu overlader han adm. dir. posten til Søren Tage Sørensen, der er den tredje ejer med 10 pct. Henning Lørup ejer de resterende 45 pct.

“Jeg mener, det er en god ide at skabe lidt rotation, og samtidig passer det mig fint at slippe for de mere administrative og interne opgaver. Jeg vil derfor fremover fungere som kontaktdirektør og fokusere på det udadvendte og relations-skabende”, siger Morten Kornerup.

Blue Business har 7 medarbejdere og opnåede i seneste regnskabsår (slut 30. april) en bruttoavance på ca. 7,5 mio. kr efter en vækst på ca. 14 pct-

Overskuddet faldt til et plus på 18.000 kr. – bl.a. som følge af opstartsomkostninger til BB Dialog.