Direktørskifte hos AC Nielsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den hidtidige direktør for Danmark har fået nyt ansvarsområde i koncernen, og bliver erstattet af den regionale chef.

The Nielsen Company, tidligere AC Nielsen AIM, der er et af Danmarks største analyseinstitutter, har ændret organisation, og det har ført til et direktørskifte.

Den hidtidige adm. dir., Peter Schelde, er overgået til en rolle, hvor han har fået et nordisk ansvar for en række kunder. Ny som øverste chef for Danmark er blevet et velkendt ansigt, idet Ivar Michaelsen har fået rollen som adm. dir. Han har tidligere haft chefjobbet i Danmark, men er tidligere overgået til en regional lederrolle i organisationen.

Ivar Michaelsen har ansvaret for otte lande (Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Danmark, Sverige, Norge og Finland) og altså nu også det direkte ledelsesansvar for Danmark.

“Vi har ændret vores organisation i Europa med det formål at kunne sætte vores resurser, løsninger og ekspertise ind der hvor vores kunder har mest for brug dem. Det betyder konkret at vi har grupperet landene i Europa, så lande med fælles træk hører sammen så vi kan sikre den bedst mulige udnyttelse af erfaringer, idéer, løsninger, resurser etc.,” siger Ivar Michaelsen og fortsætter:

“Derudover har vi styrket den regionale organisering af en række fokusområder, så vi bedst muligt på tværs af landegrænser kan være fleksible og sætte ind der, hvor vi kan hjælpe vores kunder mest.”