Direktør: Ledelse i marketing og salg er ikke særlig forskellig

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Kvindelig Dell direktør måtte skifte fra marketing til salg for at få mulighed for bestyrelsesarbejde. Og der er ikke den store forskel i ledelsen i de to kategorier, mener hun.

Anja Monrad, der er executive director og general manager for Dell i Central- og Østeuropa, fortæller i Børsen i dag om at der ikke er den store forskel på at være ansvarlig for henholdsvis marketing og salg.

Efter at have været ansvarlig for marketing i mange år, skiftede hun til salg. Den primære årsag var, at hun havde en plan om at komme til at sidde i nogle bestyrelser.

Det anså hun dog for svært med sit daværende ansvar på grund af argumentet om at kvindelige bestyrelsesmedlemmer  blev vurderet som mindre egnede fordi de havde at gøre med de bløde områder som kommunikation, HR og marketing i stedet for at have ansvar for bundlinje og salg.

Efter at have skiftet ansvarsområde, oplever hun, at der er store ligheder mellem at være leder i de to kategorier:

”Man undervurderer tit det, supportfunktionerne skal levere. Det pres, jeg har for at levere mine ugentlige salgsmål nu, er ikke nødvendigvis større end det ansvar, jeg havde for at levere mine KPI’er tidligere. Selvfølgelig skal jeg lære nogle nye færdigheder, men på det niveau, hvor jeg befinder mig i virksomheden, er det ikke på nogen måde en hindring, at jeg ikke først har været salgschef  for en mindre organisation”, siger hun til Børsen.

Og ledelsesopgaven adskiller sig ikke væsentligt fra den hun havde i marketing, skriver avisen:

”Lige nu fokuserer jeg skarpt på at kommunikere vores strategi for området, så alle er helt klar over, hvad de laver og over, hvordan det hænger sammen med det overordnede mål. Jeg forklarer også, hvordan jeg bidrager som person og om, hvordan der er en sammenhæng i de ting, vi foretager os”.

Anja Monrad sidder i bestyrelsen for Alectia og Huset Markedsføring (Børsen Executive, 4-6).