Direktørskifte i Danmarks kendteste digitale bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Efter næsten 10 år hos Creuna – heraf det seneste et år i spidsen for den københavnske afdeling – har Anders Uttrup valgt at søge nye udfordringer.

Starten på 2015 byder på et direktørskifte hos Creuna København. Efter næsten 10 hos bureauet har Anders Uttrup valgt at søge nye udfordringer, og han erstattes af Nikolaj Opstrup, der kom til bureauet i august som direktør for forretningsudvikling.

Anders Uttrup forklarer selv sit ønske om at søge nye udfordringer således:

“Jeg har haft 10 fantastiske år hos Creuna og er stolt over, at have været med til at bygge et af Nordens førende bureaubrands. Efter at have gennemført en række nødvendige omstruktureringer på kontoret i København, er det et helt rigtigt tidspunkt for mig at prøve kræfter med nye spændende ting.”

Creuna er Danmarks klart mest kendte digitale bureau i henhold til den årlige MyImage-analyse, hvor bureauet indtil sidste år også toppede imagelisten. Sidste år blev bureauet dog vippet af pinden af Magnetix.

Og Creuna har da også været gennem en del turbulens igennem de senere år. Bl.a. sluttede 2013 med et underskud på næsten 19 mio. kr.

Astrid Simonsen Joos var direktør for Creuna Danmark – d.v.s. både København og Aarhus – frem til slutningen af 2013. Da hun så stoppede valgte man at gøre direktørerne for København og Aarhus sidestillede,, og Anders Uttrup blev i starten af 2014 direktør for København, der har udgjort den klart største del af bureauet.

Der er således næppe tvivl om, at “nødvendige omstruktureringer” dækker over, at han blev udstyret med opgaven at træffe en række ubehagelige beslutninger for at skabe en bedre driftsøkonomi.

Såvidt Bureaubiz erfarer er der sket en markant reduktion af medarbejdertallet, så bureauet i dag er en del mindre end ved indgangen på året.

Anders Uttrup har også haft rollen som koncernmarketing-direktør, men hvem der skal overtage denne rolle er endnu ikke afklaret. Anders Uttrup får dog ros for at have skabt et godt grundlag.

“Anders har haft en stor betydning for Creuna gennem mange år. Ikke mindst vores stærke nordiske position gennem opbygning af et marketing mindset og en marketing-motor, som vi bygger videre på frem over. Han har været en stærk leder både i koncernsammenhæng og senest som direktør for vores kontor i København, hvor han på kort tid har gennemført mange værdifulde tiltag,” siger Creuna koncernens CEO Arne Hjeltnes, og fortsætter:

“Samtidig er vi meget glade for, at Nikolaj Opstrup har sagt ja til at føre Creuna København videre. Han har på kort tid været med til at skabe det grundlag, som skal løfte Creuna København yderligere. Creuna er Nordens største digitale bureau, og det er vigtigt for os at have en solid tilstedeværelse i København. Det samme gælder vores kontor i Aarhus, som pt. er i rivende udvikling og fortsat ledes af Roar Nissen.”