Direktørskifte i GroupM bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den adm. dir. igennem seks år i Data Intelligence har forladt bureauet og er blevet erstattet af en veteran på området.

Der er sket et direktørskifte i GroupM selskabet Data Intelligence. Morten Stig har i seks år varetaget rollen som adm. dir. Og det er gået ganske godt.

Men med udgangen af marts pakkede han sit kontor og sagde farvel til arbejdspladsen.

“Selskabet står for at dreje i en retning, der ikke matcher, det jeg står for. Derfor blev vi enige om, at det var tid til at sige farvel til hinanden. Jeg ser det som udramatisk og naturligt,” siger Morten Stig og fortsætter:

“Det har været spændende at være med til at bygge Data Intelligence op. Det er gået godt, og jeg stopper med mange gode oplevelser i baggagen.”

Morten Stig erstattes på posten som adm. dir. af en veteran på området. Det drejer sig om Jesper Dam Nielsen, der har været med i Data Intelligence siden starten.

”Vi står overfor et større paradigmeskift i vores branche, hvor vi fremadrettet har brug for specialister inden for arbejdet med analysemodeller i realtid. Der ligger en masse viden i analysen af historiske data, men da eksekveringsmulighederne i realtid vokser med digitaliseringen af mediekanalerne, stiger behovet for analyser i realtid tilsvarende,” siger Jesper Dam Neilsen og fortsætter:

“Data Intelligence vil fremadrettet have et langt større fokus på udvikling af produkter indenfor realtidsmodellering og dette strategiskift har medført en ændring af vores organisation.”

Data Intelligence havde i 2011en bruttoavance på små 21 mio. kr. og et overskud på 5,5 mio. kr.