Direktørskifte i Umwelt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Steen Søndergaard overdrager den daglige ledelse til en ny adm. direktør. Men han vil bevare en tilknytning til bureauet – både som største aktionær og formand for bestyrelsen

Umwelts stifter, største aktionær og adm. direktør, Steen Søndergaard, får nu realiseret et længe næret ønske. Han forlader rollen som bureauets direktør og dermed ansvaret for den daglige drift med henblik på at udfordre sig selv i forhold til helt nye opgaver.

Men han forlader ikke bureauet. Han træder populært sagt et skridt op og bliver arbejdende bestyrelsesformand. I stedet bliver Martin Michael Hansen ny adm. dir.

Direktør-skiftet har været på dagsordenen længe.

“Faktisk lige siden Martin Michael Hansen og Mikkel Heideby for fire-et-halvt år siden trådte ind som partnere. Allerede dengang gjorde jeg det klart, at det var mit ønske på et tidspunkt at udtræde af den daglige drift,” siger Steen Søndergaard.

Der var dog en række punkter, der skulle sættes flueben ud for, før det kunne komme på tale:

  • Bureauet skulle være økonomisk sundt.

Umwelt kom – efter et svært år i begyndelsen af finanskrisen – ud med overskud i både 2010 og 2011, og resultatet bliver endnu bedre for 2012.

  • Bureauet skulle styrkes på senior-niveau.

“Vi skulle bevæge os fra at være et mere produktionsorienteret bureau til at være rådgivnings-fokuseret, og det krævede en stærkere seniorstab,” siger Steen Søndergaard.

  • Kundeporteføljen skulle ændres.

For fem år siden var kundeporteføljen domineret af Irma. I dag har man en bredere sammensat portefølje, der bl.a. rummer en række markedsledere, som f.eks. PFA, EDC, Orifarm, Fitness World, Eniro og Profil Optik.

Til disse punkter kan så tilføjes, at Umwelt ikke alene er blevet en sund forretning – bureauet har præsteret det kunststykke at vinde Advertising Effectiveness Award to år i træk – senest for PFA. og her finder man en af forklaringerne på, at Martin Michael Hansen bliver den nye direktør.

Umwelt arbejder på en strategi om at være forretningsorienteret i sin rådgivning, og derfor er AEA den pris, man måler sig på.

Det forretningsorienterede ligger i, at man arbejder med løsninger, der går langt ind i kundernes salgsarbejder og hjælper med at udvikle værktøjer til sælgerne – processer man f,eks. har arbejdet med for både Eniro/Krak og PFA.

Advertising Effectiveness Award (AEA) er den pris, der primært beskæftiger sig med forretningsorientering, og derfor er det også den pris, Umwelt måler sig på.

“Vores tilgang handler om udvikle værktøjer til at bakke kundernes marketing platform op. Det er PFAs Pensionstallet et eksempel på,” siger Martin Michael Hansen og fortsætter:

“Vi tror desuden på, at alle bureauer har en mastercase – en case, hvor alt dét, bureauet gerne vil stå for, er lykkedes. Hvor det hele går op i en større enhed. En case, som er god til at fortælle nye kunder om, hvad vi står for, og som er god til fortælle medarbejderne, hvad det er, vi stræber efter. PFA er vores mastercase.”

Og netop PFA er en kunde, som har optaget Martin Michael Hansen meget i de sidste fire år. Steen Søndergaard er da heller ikke i tvivl.

“Når man tager vores ambitioner i betragtning, så er der enighed i partnerkredsen om, at Martin Michael Hansen har en profil, der gør ham bedre til at bringe Umwelt videre end mig selv,” siger Steen Søndergaard.

Han er bureauets største aktionær – men ikke majoritetsaktionær – og det ændres der ikke på. Selv om han bliver arbejdende bestyrelsesformand, så vil han ophøre med at komme på bureauet undtagen til bestyrelses- og partnermøder, og når der ellers bliver kaldt på ham i forhold til de opgaver, man har aftalt, at han skal varetage.

Steen Søndergaard vurderer selv, at en tredjedel af hans tid kommer til at blive brugt på Umwelt.

“En anden tredjedel vil blive brugt på en lidt mindre travl hverdag, mens jeg endnu ikke er parat til at sige noget om den sidste tredjedel. Det kommer dog ikke til at handle om bureau eller konsulent-virksomhed. Jeg vil ud på kanten og stå, hvor jeg tester, om jeg kan være god i helt andre roller,” siger Steen Søndergaard.

Han har sidste arbejdsdag på Umwelt d. 30. juni.