Diskret bureau runder snart 100 medarbejdere

Peter Engholm
25@mail.dk

Du kender måske ikke navnet, men Zite har skabt 5 – snart 6 – inhousebureauer. Hver især råber de ikke højt, men den samlede størrelse er blevet svær at komme udenom.


Diskussionen om in- og outsourcing har svinget frem og tilbage i snart årtier, men pendulet ser ud til at være langtidsparkeret på insourcing.

Et tydeligt bevis herfor er Zite, der er ejet af Spring Familiy, og som indtil for nylig hed Zupa Zite. Det er den samlende betegnelse for fem inhouse-bureauer, der tilsammen beskæftiger næsten 90 personer. Et 6. bureau lanceres i efteråret, og da vil Zite runde 100 medarbejdere med rigelig margin. 

Kasper Sierslev er chief commercial & creative officer i Zite, og initiativtager til inhouse-konstellationen sammen med CEO Peer Brændholt. De to udkom sidste år med bogen Win-Win-House med undertitlen How to move marketing in-house and have the best of both worlds

“Insourcing og outsourcing handler om, hvad der giver mening, og hvad der ikke giver mening. Det er ikke enten-eller. De ting, der typisk ikke giver mening for en virksomhed at hente ind, er dét, de sjældent bruger, og dér, hvor de ikke har tilstrækkeligt dygtige folk,” siger Kasper Sierslev og uddyber:

”Kreative koncepter og komplekse digitale platforme er eksempler på noget, de fleste virksomheder har brug for – men naturligvis ikke noget, der skal udvikles jævnligt. Men et inhousebureau kan folde konceptet ud og levere content – og agere hurtigt – på platformen. 

Zite blev stiftet i 2017 med afsæt i Grundfos, og efter et par år er der i snit kommet et bureau til pr. år. Her er bureauerne: 

  • Grundfos Agency – hos koncernen med pumper og pumpeløsninger
  • Nic. Christiansen Agency – importør af Jaguar, Landrover, Hyundai, det kinesiske bilmærke BYD samt service for BMW og Mini
  • Kamstrup Agency – teknologi inden for intelligent elektricitet, vand, varme og køling
  • Norlys Agency – Energi, internet og tv
  • DNM Agency – Det Nordjyske Mediehus med bl.a. 23 lokalaviser, 2 radiostationer og Nordjyske Stiftstidende

Hvis en virksomhed fravælger inhouse på felter, hvor de ikke har tilstrækkeligt dygtige folk, vælger de så jer, hvor det er let?

”Nej. Vi er interessante, når det er svært. Det komplekse kan være produkter, som tager tid at sætte bureauet ind i, eller flere markeder – og dermed flere sprog og kulturer. Det svære kan også være hastighed, altså frekvensen for at udkomme,” siger Kasper Sierslev og forklarer: 

”Grundfos og Kamstrup er komplekse løsninger – og Kamstrup er udelukkende BtB. Nordjyske udkommer hele tiden, Norlys skal kunne agere hurtigt, det samme skal Nic. Christiansen på konkurrenters udspil – i øvrigt også i Norge og Sverige, så Nic. Christiansen Agency har kontorer i Oslo og Malmø.”

De fem virksomheder ligger i hhv. Bjerringbro, Kolding, Skanderborg, Aarhus og Aalborg. Kasper Sierslev understreger, at det er et tilfælde, at håndfulden er jysk. Det er kunderne, og ikke geografien, der bestemmer, hvor Zite har sine agencies.

”Kunderne entrerer med Zite, og vi har HR, processer, systemer, tools og IT. Vores størrelse i denne tid er interessant, for en inhouse-løsning for 5-6 forskellige virksomheder er ikke set herhjemme før. Og vores bagvedliggende setup, inkl. rekruttering, onboarding og administration koster omtrent det samme, hvad enten vi er 50, 100 eller 150 personer,” siger Kasper Sierslev.

Nu nævner du selv 150 personer. Er det et realistisk mål for Zite eller er det science fiction?

”Det er et realistisk mål. Interessen for inhouse-løsninger er skyhøj, også selv om Zite ikke brander sig. Vi er en del af den enkelte virksomhed,” siger Kasper Sierslev.

Holder Zite sin egen sommerfest og julefrokost?

”Ja, vi gør. Og det handler ikke kun om det sociale: Vi har også netværk på tværs for at sikre fagligheden og fællesskabet. SoMe-managers mødes, og der er bl.a. fællesskab for copywriters. Vi har sessions med vidensdeling hver anden måned,” siger Kasper Sierslev og tilføjer, at flere af virksomhederne også har inhousebureauet med til interne arrangementer for at holde deres agency tæt knyttet. 

Er der risiko for en slags loyalitets-spaltning?

”Vi var opmærksomme på, om medarbejdere mon følte, at de hørte til hos Grundfos, Grundfos Agency, Zite eller måske Zupa eller Spring. Men de er stolte af Grundfos, stolte af Grundfos Agency og af Zite,” siger Kasper Sierslev. 

Hvor holder du selv til?

”I min bil, i et kontor hos Zupa, eller dér, hvor kunderne er. Jeg har en kreativ chefrolle og er en del af et rejsehold på i alt 18 personer. Det er kontraktansatte, der bl.a. cirkulerer mellem bureauerne og træder til ved sygdom, barsel og andre spidsbelastninger,” siger Kasper Sierslev og tilføjer:

”Rejseholdet deltager også i co-creation sessions. Her mødes typisk to fra rejseholdet og to fra inhousebureauet, der kender brand-guidelines og markedet, med kunden i et kreativt sprint på f.eks. en brief om brandet.”

Hvilken type bureau er et inhousebureau?

”Oprindeligt et inhouse-reklamebureau med især grafisk design og copywriting. Men efterhånden er det også SoMe, website-drift og elementer fra mediabureauet. Vi bygger det bureau, kunden har behov for,” siger Kasper Sierslev og tilføjer:

”Jeg kan se, at vores agencies bliver integreret stadig dybere i den enkelte virksomhed. Vi har for nylig vundet en pitch om en kreativ kampagne. Her kan vi trække på både det nære kendskab il virksomheden og på ressourcer hentet udefra – men stadig internt i Zite,” siger Kasper Sierslev.