Disse 39 bureauer er Winwin – for ejere og medarbejdere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det er dog lidt færre end sidste år. Ialt er der 850 ansatte på Winwin-bureauerne, der havde en samlet bruttoavance på næsten 900 mio. kr. Se de 39 bureauer her.

Modellen er ganske enkel. Mennesker er den helt afgørende parameter for et bureau – men samtidig skal det også være en god forretning.

Via et Ole Stig Lommer Legat fra DRB gik nuværende Havas Cph direktør, Steen Holm i 90’erne på jagt efter at identificere, hvad der gør de gode bureauer gode, og det førte til en enkel model, hvor han på basis af to nøgletal – gennemsnitsløn og lønandel – inddelte bureauerne i fire grupper.

Hvis bureauerne skal kunne tiltrække de bedste, så skal de kunne tilbyde en løn OVER gennemsnittet. Men skal de være en god forretning, skal de have en lønandel UNDER gennemsnittet for branchen.

Så dette er definitionen på et Winwin bureau.

Bureaubiz har i de sidste 6 år brugt modellen i den årlige bureaurapport med nøgletal – i år med 221 bureauer.

I 2013 var der 39 bureauer, der landede i Winwin gruppen. Det er umiddelbart kun 1 færre end i 2012. Men her var der kun 206 bureauer med i rapporten. For 2013 var der 221, så procentuelt er der sket fald således at 17,6 pct. af bureauerne i 2013 var Winwin mod 19,4 pct. i 2012.

I gennemsnit kostede hver medarbejder 566.987 kr. på de 221 bureauer, og de brugte 68,5 pct. af bruttoavancen på medarbejdere. Den gennemsnitlige personaleomkostning steg kun marginalt med 0,3 pct., men antallet af medarbejdere steg med 2,5 pct. og derfor steg den gennemsnitlige lønandel fra 67,9 til 68,5.

For Winwin så tallene dog anderledes gunstige ud. Godt nok lå lønniveauet noget højere (643.418 kr.), men lønandelen var også betragteligt lavere (61,5)

De 39 bureauer var da også en særdeles god forretning. De 850 medarbejdere præsterede en bruttoavance på 884 mio. kr. og et overskud på 133 mio. kr. Begge dele er en markant fremgang i forhold til året før.

For markedet som helhed steg bruttoavancen kun marginalt, mens overskuddet faldt med 11,3 pct., så Winwin-bureauerne klarede sig markant bedre end markedet.

Men når en branche har et løngennemsnit på 566.000 kr. er løn så reelt fortsat en faktor for at kunne tiltrække de bedste?

Steen Holm er ikke i tvivl om, at et succesrigt bureau selvfølgelig rummer andet og mere end løn.

“Det var jeg opmærksom på også tilbage i 90’erne, da jeg lavede modellen. Men der var en klar tendens til, at de bedste også havde de højeste lønninger,” siger Steen Holm og fortsætter:

“Man kan sige det således, at løn er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste. Opgaven med at holde på dem er en helt anden. Noget der betyder meget for talent er at de har kollegaer, de kan spejle sig i og som de kan udvikle sig med. Det samme gælder kunderne. Man kan sige, at et velfungerende bureau er et mødested for talent – både i form af medarbejdere og kunder. Her ligger den store ledelsesmæssige opgave.”

39 Winwin bureauer:

 • &Co
 • Brandhouse
 • Brandstifter
 • Bureau Frydensberg
 • De allierede*
 • DM Partner
 • Dyhr/Hagen
 • Halbye Kaag JWT
 • Havas*
 • Help PR
 • Hill & Knowlton
 • Hjaltelin Stahl
 • IDna Group
 • In-Mind
 • Kilo Design
 • Kommunikationsbur. Kbh.
 • Kraft & Partners
 • Lifted
 • Liquidminds
 • Loft 37
 • LoweFriends
 • Magnetix
 • Manipulation
 • Marketsquare
 • Naked
 • Networkcommunication
 • Ogilvy Danmark
 • Oxygen
 • Phoenixdesignaid
 • Primetime
 • Public
 • Relationshuset Gekko
 • Robert/Boisen & Likeminded
 • Subsero
 • Umwelt
 • Uncle Grey
 • Vertic
 • Vertica
 • Vivaki

I de kommende dage vil vi omtale de andre grupper, der er: Slavepiskere, Socialkontorer og Loselose.

Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

 • 109 reklamebureauer
 • 53 digitale bureauer
 • 31 PR-bureauer
 • 6 dialogbureauer
 • 16 designbureauer
 • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr. Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk