Er dit brand trådt ind i det 21. århundrede?

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Brands anno 2018 skal være direkte forbundne med forbrugerne. Her er otte tips til at føre dit varemærke ind i den digitale tidsalder.

Vækst hænger i stigende grad sammen med virksomhedernes evne til at interagere direkte med forbrugerne og tilpasse sig deres behov.

Det fastslår det amerikanske Interactive Advertising Bureau (IAB) på baggrund af et omfattende studie, som brancheorganisationen for nylig har fremlagt resultaterne af.

I The rise of the 21st century brand economy skelner IAB, der blev etableret i 1996 og i dag har 650 medie- og markedsføringsmedlemmer, mellem direkte og indirekte brands.

Hovedkonklusionen er, at direkte brands – virksomheder, som har en direkte relation til deres kunder – ifølge IAB i disse år fortrænger indirekte brands som de dominerende i USA’s økonomi. Og dette til trods for, at succesfulde ’direkte brands’ langt fra altid er store selskaber.

Ikke overraskende skal forklaringen findes i stadig bedre og hurtigere internetforbindelser, der for så vidt angår både B2B og B2C har revolutioneret virksomheders måde at skabe og udnytte værdi på.

På den baggrund har IAB samlet otte tips til at trække et varemærke ind i det 21. århundrede.

Vær direkte
Store som små – brands skal henvende sig direkte til forbrugerne og formå at udvikle sig i de omgivelser.

Tovejskommunikation
En relation, der går to veje, er mere værdifuld end et ensidigt indtryk. Markedsføring til masserne kan stadig være relevant, men det bliver mindre værd, al den stund virksomheder skaber værdi af deres direkte kommunikation med kunderne.

Brandsikkerhed et must
Hvis du ikke har dine forbrugernes tillid, får du ikke deres data. Og uden deres data, har du ikke en virksomhed.

Find dine nye kunder
Relativt få store annoncører sidder på størstedelen af medieforbruget. Men eftersom de ikke bliver større, skal medierne kigge andre steder efter nye, og sandsynligvis mindre annoncører.

Sænk risikoen
Blandt andet bedre prissætning og mere analyse skal gøre annonceindkøbet mindre risikofyldt.

Historien i fokus
Alle risikerer at blive for almindelige, og det kan være svært at differentiere sig på funktion og pris. Derfor skal man allerede fra begyndelsen tænke i at differentiere sig med sin livsstil og historie.

Skab et behov
Man kan opfylde behov på et utal af måder, så det handler om at finde måder at skabe behov på. At blive en hybrid.

Forstå forbrugeren
En klassiker, men den er god nok: De gode markedsførere er dem, der forstå deres kunder, uanset hvem, hvad og hvor de er.

Særligt interesserede kan dykke ned i IAB’s 177 sider lange præsentation af studiet ’The rise of the 21st century brand economy’ her.

IAB’s bud på 250 direkte brands i USA kan desuden ses her.