DMA 2012: Mediatendenser

Peter Ottesen,
Adm. dir. Mediabroker

Peter Ottesen deltager i DMA2012 i Las Vegas og beretter her om tendenser i annoncørernes media mix.

Hovedbudskabet omkring annoncørernes kommende brug af medier er meget ens med det billede vi ser i Danmark. Der er godt nok meget store forskelle i markedsandelene når man sammenligner USA og Danmark, men  mediegrupperne udvikler sig meget identisk. Så makrotendenserne er ens.

Traditionelle display medier (Avis, Magasiner, Bio, Radio, TV og Outdoor)

Aviser og magasin-annoncering går tilbage. Spending i aviser er ca. halveret på 5 – 6 år. TV vokser fortsat mere end andre traditionelle medier.Traditionelle display medier vokser mindre end digitale og direct medier. Traditionelle medier mister dermed markedsandele og har pt. en markedsandel på ca. 32% af det samlede mediaspend.

Digitale og direct medier

Tilsvarende har digitale og direct medier en markedsandel på ca. 68 %.

Heraf fylder direct medier klart mest med 56% og 12% til digitale medier. I forhold til Danmark fylder direct medier meget i USA.

Forklaringen er, at i USA er telemarketing fx big business – hvor vi har en dørsalgslov, der sætter en stopper for dette.

Ligeledes cirkulerer ca. 1/3 af alle direct mails i verdenen i USA.

Derudover henregnes TV Shop og tryksager (DR print, kataloger mv) også til direct medier.

Også i USA er digitale medier det, der har den kraftigste vækst (ca. 17%). Til digitale medier henregnes adwords, som er ca. halvdelen af den digitale mediespend. De to kraftigst voksende digitale medier er ikke overraskende social teknologi og mobil annoncering.

Hvis man ser bort fra direct mediernes store markedsandel, der primært skyldes andre lovgivningsmæssige rammer i USA, så fylder digitalt altså mere og mere. TV annoncering holder nogenlunde skansen, mens de fleste print baserede annonceringsformer falder i betydning.

Udsigt for 2013

Mediaspend hænger meget præcist sammen med væksten i den generelle økonomi, og den er lidt mere positiv i USA end i Danmark.

Forventninger til 2013 er at traditionelle medier kun vil vokse med 0,1% og direct og digitale medier vil vokse med 4,1% til næste år. Så direct og digitale medier vil igen næste år tage markedsandele fra de traditionelle medier.