DMJX vil afsætte et helt semester til samfundsansvar

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Medie- og Journalisthøjskolen mener, at der er mangel på kommunikatører, der kan kommunikere samfundsansvar og afsætter derfor femte semester til, at lære de studerende at kommunikere om emner som grøn omstilling, bæredygtighed, diversitet og socialt ansvar.

Som noget nyt afsætter DMJX et helt semester til et samlet tema. Det bliver temaet samfundsansvar, der kommer til at blive udbudt på alle fag i femte semester af kommunikationsuddannelsen.

“I vores dialog med branchen er det tydeligt, at der er mangel på kommunikatører, der evner at kommunikere om samfundsansvar som eksempelvis grøn omstilling, bæredygtighed, diversitet eller socialt ansvar,” siger Helle Birkmose Winding, uddannelseschef for Kommunikationsuddannelsen, i en pressemeddelelse. 

Hun fortsætter:

“Vi er heldige, at vi i forvejen har nogle dygtige forskere og undervisere, der er med helt fremme inden for det her felt. Det giver os mulighed for at give uddannelsen et løft på aktualiteten i relation til samfundsansvar, samtidig med at vi laver forskningsbaseret undervisning.”

Fra docent på DMJX, Line Schmeltz, der forsker i kommunikation omkring samfundsansvar i private og offentlige organisationer, lyder det:

“Man er nødt til at kommunikere mere eksplicit om samfundsansvar. Særligt om det der optager forbrugere og andre stakeholdere. For eksempel diskuterer vi lige nu CO2-regnskaber og kvoter, der er temaer fremme om, hvordan vi opfører os på en arbejdsplads, og så kan man også blive bedt om at tage stilling til, om man vil handle med Rusland. Alt det her er man nødt til at forholde sig til. Forbrugerne forventer det, og det er også med til at tiltrække og fastholde medarbejdere, når man har et godt omdømme i forhold til at tage stilling.”

Vil undgå greenwashing
De studerende på Kommunikationsuddannelsen kommer til at blive undervist i EU’s kriterier for, hvad der kan kaldes for bæredygtigt, samt forskellige aspekter af samfundsansvar, siger Line Schmelz.

“Inden for klima og miljø kan det hurtigt blive meget avanceret og teknisk. For eksempel med plastposer, som er forhadte, men som nogle gange kan være den klart mest bæredygtige løsning. Vores dimittender skal have en stejl indlæringskurve, fordi de skal kunne sætte sig ind i noget komplekst, som skal formidles simpelt og præcist.”

Helle Birkmose Winding tilføjer:

“Det handler også om at lære de studerende, hvordan man undgår greenwashing. Vores studerende skal gerne blive knivskarpe på eksempelvis at udfordre en direktør, der pludselig vil kalde det hele bæredygtigt eller klimavenligt, uden at der i øvrigt medfølger et eneste reelt klimainitiativ i organisationen. Forbrugere og borgere gennemskuer det nemlig lynhurtigt. Der er brug for dygtige kommunikatører, der kan hjælpe organisationer med at blive konkrete og transparente omkring reelle initiativer indenfor samfundsansvar.”

FAKTA
Kommunikationsuddannelsen på DMJX er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse. DMJX optager 105 studerende om året fordelt på Aarhus og København.