Dong forbereder konkurrence blandt reklamebureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det nærmer sig 4 år, energiselskabet sidst valgte reklamebureauer, så man skal snart igangsætte en ny konkurrence.

8 reklamebureauer og 3 produktionsselskaber kunne for 3 1/2 år siden notere sig som potentiel leverandør til Dong. De blev placeret på et af fire delområder i den rammeaftale, der blev resultatet af en stor bureau-konkurrence.

Hvor meget de enkelte bureauer har fået af arbejde undervejs, melder historien ikke noget om – men under alle omstændigheder, så skal selskabet snart i gang med en ny konkurrence, da løbetiden på aftalen har været to år med mulig forlængelse i to år.

“Det er helt korrekt, at aftalerne udløber ultimo 2015 og at vi skal finde nye bureauer. Vi er i gang med at skrive kravspecifikationer og prækvalifikation vil ske via Sellicha,” lyder det fra Morten Kidal i Dongs presseafdeling.

Selskabet ønsker ikke at oplyse mere – heller ikke om man vil gå efter samme model som sidst.

Det er dog den model, man også anvendte sidste år, da man havde en konkurrence om digitale opgaver.

Sellicha er et leverandør-system, som Dong anvender for at efterleve Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (’forsyningsvirksomhedsdirektivet’). Det betyder, at kun leverandører, der er kvalificeret i Sellihca, vil blive betragtet som potentielle leverandører i dette udbud.

I 2011 blev resultatet af konkurrencen følgende:

• Delområde strategisk kommunikationsrådgivning: Mensch, People Group, Burson Marsteller og Kunde & Co.

• Delområde kreativt univers, konceptudvikling og eksekvering: Kunde & Co, Mensch, Zupa og &Co.

• Delområde direct marketing: Magnetix.

• Delområde filmproduktion: Kunde & Co, M2, Citizen Dane og Corporate Monday.