Dong giver ny luft til produktions-selskaber

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Selskabet har valgt at gøre filmproduktion til en selvstændig kategori, og det kan være første spæde tegn på, at der kommer til at ske forandringer.

I Dongs store udbud, som blev annonceret i sidste uge var der en usædvanlighed. Udbuddet er delt op i fire kategorier, og en af dem gælder filmproduktion, hvor det understreges, at der ønskes en bredere ekspertise end blot reklamefilm.

Den opdeling modtages selvsagt med stor tilfredshed af Christian Bevort fra Moland Film, der også sidder i Producenternes bestyrelse.

Det danske marked har længe været kendetegnet ved reklamebureauernes in-house produktionsselskaber, som har sat sig tungt på markedet og gjort livet svært for de selvstændige produktions-selskaber.

Det har tidligere fremkaldt kradse bemærkninger fra Dansk Annoncørforenings direktør, Otto B. Christiansen – uden at det tilsyneladende har ændret ret meget, idet flere bureauer siden er slået ind på samme vej med inhouse produktions-selskaber.

Christian Bevort kan dog finde opbakning andre steder end i Dong. Fornylig er det også kommet frem, at Unilever på globalt plan er begyndt at stramme grebet om indkøb af filmproduktion og selv overtage en del af ansvaret for valget.

Christian Bevort ser det som spæde tegn på, at der måske er ved at ske nogle forandringer.

“Det kan tyde på, at procurement nu er ved at tage fat i filmproduktionen, og jeg er i hvert fald overbevist om, at flere store selskaber ligesom Dong vil kunne få gavn af at tage større ansvar for indkøb af filmproduktion,” siger Christian Bevort.

Godt nok åbner udbudsbetingelserne for, at bureauer kan byde på filmproduktionen med deres inhouse selskaber. Christian Bevort har dog svært ved at tro, at Dong vil ende med en konkurrence, hvor det kun er inhouse selskaber, der deltager.

“Det vil undre mig, hvis man laver en sådan kategori og så ender med reklamebureauer som eneste deltagere i konkurrencen. Frank Vilstrup er deres nye marketingdirektør, og han kender markedet for godt til det,” siger Christian Bevort og fortsætter:

“Selvfølgelig kan bureauerne byde med et produktions-selskab som partner. Det åbner udbudsbetingelserne for. Personligt ville jeg ikke selv indgå i en konstellation, men det er en mulighed – som dog under alle omstændigheder bringer produktions-selskaberne mere ind i kampen.”

Kategori 3: Filmproduktion – er i udbudsbetingelserne formuleret således:

“DONG Energy ønsker samarbejdspartnere, der kan demonstrere spidskompetence inden for alle delleverancer i en filmproduktion (herunder TVC produktion), samtidig med at dette foregår under det mest omkostningseffektive set-up. Udover traditionel produktion af TVC har DONG Energy behov for samarbejdspartnere, der er specialister i andre typer af filmproduktion i form af ad hoc optagelser, webfilm, præsentationsfilm mv.

Kommentar til kategori 3: Filmproduktion:

Det vil udelukkende være produktionsselskaber der kan byde ind i denne kategori.

Leverandører kan vælge at byde ind med et set-up, hvor et antal navngivne tredje-parter fungerer som specialistleverandører. I et sådan tilfælde vil det være bureauets opgave at sikre, at specialistleverandøren altid er 100 % opdateret på kommunikationsplatform og kommunikationsunivers, men DONG Energy vil forbeholde sig retten til at gå direkte til specialist-leverandøren uden om bureauet.”