Dong sender kæmpebudget i konkurrence

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

For tredje gang på kort tid skal Kunde & Co i gang med at kæmpe om en af sine store kunder.

For Kunde & Co kunne timingen godt have været bedre, for netop nu kæmper bureauet for at bevare Home og Telmore på kundelisten.

Men at bureauet skulle udfordres på Dong-budgettet var uundgåeligt. Det er en offentlig virksomhed, og reklamebudgettet skulle i udbud senest til efteråret.

Ud over Kunde & Co rammer udbuddet også dialogbureauet Responsive og Recommended, der har employer branding.

Konkurrencen er netop annonceret som et EU-udbud, hvor der indkaldes til prekvalifkation. Herefter udvælges der deltagere til en konkurrence delt op på fire delaftaler.

Dong vil ikke sige andet om antallet end, at man går “efter et fair og overskueligt antal.”

Dong opgør selv det årlige forbrug til 15-25 mio. kr. – d.v.s. at det samlede budget, der konkurreres om bliver på op mod 50 mio. kr. ex. moms.

Snittet på delaftalerne bliver anderledes denne gang.

Den første kategori handler om strategisk kommunikationsrådgivning, og det vil omfatte både BtB og BtC samt employer branding og alle andre dele af den samlede kommunikationsplatform.

Kategori 2 handler om kreativt univers, konceptudvikling og eksekvering.

Kategori 3 handler om filmproduktion. Her ønsker man selskaber med en bredere ekspertise inden for filmproduktion end reklamefilm, men kategorien retter sig ikke kun mod produktions-selskaber, idet der åbnes for set-ups, hvor navngivne tredje-parter indgår som specialister.

Kategori 4 handler om direct marketing – men også her åbnes der for set-ups, hvor man byder ind sammen med navngivne tredje parter.

I de to sidste kategorier forbeholder Dong sig dog retten til at handle direkte med specialistleverandøren.

Bureauer kan byde på det hele, hvis de vil, men formuleringer lægger op til, at det i så fald bliver i forskellige konstellationer. Det er formentlig meget få bureauer, der kan præstere alle kompetencer på konkurrencedygtigt niveau.

Dong understreger, at bydere skal kunne rådgive på tværs af medietyper. Men det forventes ikke, at der kan ydes konkret medierådgivning, som håndteres af selskabets mediebureau, OMD. Udbuddet omfatter ikke mediebudgettet, events, udstillinger og webudvikling/design.

Bureauer, der gerne vil deltage, risikerer sommerferien. Fristen for prekvalifikation er d. 7. juni. Inden for en uge efter udsendes udbudsmaterialet, den 17. juni er der orienteringsmøde, d. 1. august er der frist for spørgsmål – og d. 15. august er der frist for indsendelse af forslag.

Bureauverdenen har tidligere oplevet nogle trælse udbud, hvor store konsulentfirmaer er blevet sat til at køre processen. Dong fortæller, at de selv kan håndtere processen – men er i dialog med eksterne konsulenter, der kan inddrages på udvalgte områder.

Dong har fornylig fået en ny marketingdirektør i skikkelse af Frank Vilstrup med en fortid hos bl.a. Bullguard, DDB og TDC. Materiale skal dog rekvireres hos procurement manager, Claus Nielsen, på claul@dongenergy.dk.