Dong tog fusen på bureauerne

Peter Engholm
25@mail.dk

Energikoncernen vil vælge nye bureauer ud fra et mix af tidligere cases, pris og team frem for løsningen af en opgave. DRRB bifalder tilgangen.

Interessen var ikke lille, men visse bureauer udtrykte en vis tilbageholdenhed, da Dong i sidste uge inviterede til prækvalifikation til udbuddet om reklamebudgettet på op mod 25 mio. kr. årligt. Enkelte bureauer holdt igen, fordi den egentlige pitch lå midt i sommerferien.

Da Bureaubiz omtalte, at valget ville komme til at stå mellem ialt 22 bureauer, produktionsselskaber og konstellationer fordelt på de 4 kategorier, trak det desuden en del spidse kommentarer.

Men de 22, der slap igennem prækvalifikationen, kommer ikke til at svede sommeren over med et strategisk og kreativt oplæg til Dong, for udbuddet bliver uden at skulle præstere en opgave.

“Vi vælger vores bureauer ud fra et mix af tidligere cases, priser og team. Det er, efter vores vurdering, den måde, vi får de bedst mulige partnere. Bureauerne vælger og præsenterer de cases, som de finder passer ind i vores univers. De har jo også dokumentation for, hvordan de har virket for kunden,” siger Claus Nielsen, der er contract manager hos Dong.

Det mindsker umiddelbart ressourceforbruget i udbuddet …

“Det handler for os om ikke at pålægge andre ekstra-arbejde, og det ville det være, hvis bureauerne skulle producere indhold til udbuddet. Men Dongs eget ressourceforbrug bliver ikke mindsket – vi kommer til at bruge den samme mængde tid på udbuddet, hvad enten vi skal kigge på en opgave skabt til formålet eller drøfte cases,” siger Claus Nielsen.

Han tilføjer, at mixet af cases, priser og team vil indgå i en samlet vurdering, der officielt sigter mod at finde “det økonomisk mest fordelagtige” bureau.

At lade teamet veje så relativt tungt fordrer vel et kendskab til bureauerne …

“Bureauerne skal – via omfattende underkriterier – beskrive baggrund og erfaring for de personer, de agter at vælge til at løfte Dong-opgaverne,” siger Claus Nielsen.

Han oplyser, at Dong har allieret sig med Hestbæk Consult som “konsulent og sparringspartner”.

“De har et ganske glimrende kendskab til bureauerne,” tilføjer Claus Nielsen.

Hvor mange bureauer vil I vælge på baggrund af denne proces?

“Kodeordet i dette udbud er fleksibilitet – og fleksibiliteten dækker også over, at vi ikke har lagt os fast på forhånd. De bureauer, som vi ser kan løfte opgaven, bliver valgt. Om det bliver ét bureau pr. kategori eller flere, er ikke afgjort fra begyndelsen,” siger Claus Nielsen.

Dongs udbud skiller sig ud på anden vis, idet selskabet har valgt at gøre filmproduktion til en selvstændig kategori – og her ønsker man bredere ekspertise end blot reklamefilm. Dermed deltager der også egentlige produktionsselskaber i udbuddet. Dong ønsker ikke at oplyse, hvor mange deltagere, der er valgt ud til de enkelte kategorier.

Hos DRRB har direktør Bjørn Karsholt beskæftiget sig med en større mængde offentlige udbud, og de bliver ofte ledsaget af knubbede ord. Men ikke denne gang.

“Det her lyder mere positivt, end vi er vant til. Der lægges ikke op til at levere et strategisk og kreativt oplæg, men dialog om bl.a. tidligere cases – og det lyder som en rigtig, rigtig god måde at køre et udbud på. Jeg tror faktisk, at de på denne måde finder de rigtige bureauer. Med den tilgang til udbuddet må man forvente, at udbyder-gruppen har et kendskab til bureauerne og til dét, der foregår på markedet,” siger Bjørn Karsholt.