Drønende underskud i BBDO

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men hvad der har skabt underskuddet på 6 mio. kr. står hen i det uvisse, for bureauet har valgt at udnytte en mulighed for at hemmeligholde regnskabet.

Bureauer kan være mere eller mindre meddelsomme, når det gælder, hvordan det går dem. Men når det gælder BBDO, så har bureauet placeret sig i en klasse for sig selv, når det gælder at informere om, hvordan året er gået.

Man har ganske enkelt lagt låg på og undladt at indlevere et regnskab. Det kan man fordi bureauet er et I/S.

Det er dog muligt at få nogle indirekte informationer gennem de to selskaber, der ejer I/S’et: BBDO Danmark A/S (80 pct.) og Future Family. Og her kan man læse om et alt andet end godt resultat.

Underskuddet blev på knap 6 mio. kr. og egenkapitalen er negativ med omkring 8,5 mio. kr.

Men om det er et resultat af et markant fald i bruttoavancen uden at omkostningerne er skåret til eller det skyldes andre forhold, står hen i det uvisse, og adm. dir. Pernille Mehl vil ikke hjælpe til.

Det eneste hun vil sige er, at hun ikke udtaler sig om forhold, der vedrører tiden, før hun blev adm. dir., – det skete i foråret – samt at udviklingen er positiv i bureauet på nuværende tidspunkt.

En af forklaringerne kan dog meget vel være den opsigtsvækkende strid, der sidste efterår foldede sig ud i BBDOs ledelse omkring selskabet A Cph.

Det var ejet af flere af direktørerne og arbejdede udelukkende på BBDO-projekter.

Ejerne af A Cph har stævnet BBDO for uretmæssigt brud på samarbejdskontrakten, og der kan være et meget betydeligt beløb på spil.

Det fremgår, at der er afsat et beløb i regnskabet til en eventuel erstatning – men ikke hvor meget.

Så vidt Bureaubiz erfarer, har både Niels Folmann og Carsten Schiott haft betydelige ejerandele af Future Family – og dermed af BBDO. Om det fortsat er tilfældet vides ikke, men Niels Folmann står fortsat som adm. dir. for selskabet.

I regnskabet fra dette selskab står der direkte, at selskabet ikke er i stand til at deltage i en tilførsel af kapital til BBDO I/S, hvis det bliver nødvendigt på grund af den negative egenkapital.

Det vil formentlig være det mest normale, at Niels Folmann skal købes ud af Future Family, når han nu har forladt bureauet, men som tallene står er hans ejerandel sandsynligvis mindre værdiløs. Spørgsmålet er, om dette er en del af planen – at så at sige lade Niels Folmann betale en del af regningen for en tabt retssag.

A Cph kom ud af året med et ret markant fald i bruttoavance. Det lykkedes dog at holde plusset på bundlinjen med et overskud på en halv million.

Bureauet levede dog udelukkende af BBDO-projekter, og derfor svandt aktiviteten pludselig betragteligt samtidig med, at man havde personale-omkostninger, der tog noget tid at komme ud af.

A Cph ejede desuden halvdelen af produktions-selskabet, Fast Forward, som også havde Niels Folmann i ejerkredsen. Og som ligeledes arbejdede helt integreret i BBDO..

Dette selskab kom ud af 2010 med en bruttoavance på ca. 3,5 mio. kr. og et lille underskud på 0,156 mio. kr..

Aktiviteterne er dog overdraget til BBDO i første del af i år.