Drama på vej i outdoor-branchen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En af de store klumper på outdoor-markedet er sendt i udbud, og resultatet vil få stor betydning for konkurrence-situationen.

Banedanmark og DSB har nu sat gang i et udbud om al den reklameplads, som de to råder over. Det er en af de store klumper på markedet, og den er lige nu delt mellem de to store udbydere, Clear Channel og AFA JCDecaux.

Resultatet af udbuddet kan således få stor betydning for konkurrencesituationen på et marked, hvor de begge er presset på økonomien (Outdoorselskaber lider i trængt marked).

Samtidig har den tidligere Clear Channel direktør, Henrik Sørensen, stiftet et nyt selskab, Out of Home Media, og spørgsmålet er, om han kan blande sig i udbuddet.

Det er dog en kontrakt, der stiller store krav til investeringsevnen – bl.a. fordi der er en forventning om en betydelig digital opgradering af reklamepladserne – og Out of Home Media er klart mindre end de to store aktører.

Udbudsmaterialet giver en meget god fornemmelse af omfanget, der vedrører alle de stationsarealer og rullende materiel, som Banedanmark og DSB råder over:

  • 72 stk. abribus/adshell
  • 5933 stk. europlakater
  • 255 stk. billboards
  • 114 stk. faste pladser
  • 1720 stk. hængeskilte
  • 2806 S-TV skærme
  • 40 stk. digital reklame på Nørreport.

Frem til 2012 var det hele samlet hos Clear Channel, men siden har det været splittet op således, at AFA JCDecaux har håndteret DSB, mens Clear Channel har haft Banedanmark.

Årsagen til, at man nu samler det, er et ønske om at få en mere ensartet aftale, samt at gøre det mere rationelt at håndtere. Samtidig kan det også styrke forretningen for den, der vinder kontrakten.

Udbuddet startede faktisk allerede før sommerferien, men på grund af en fejl hos Banedanmark og DSB var der uoverensstemmelser i formuleringerne, og derfor blev det annulleret. Det oplyser Rasmus Reinholdt Knutsson fra Banedanmark.

Forventningen er, at kontrakten træder i kraft d. 1. januar, men på grund af proceduremæssige forhold vil den endelige aftale først falde på plads hen mod slutningen af året.

Der bliver tale om et udbud, hvor man først prekvalificerer op til fem bydere. Derefter afgiver de et bud, som man går i forhandling om. Endelig bliver udbudsmaterialet opdateret, hvorefter det endelige bud kan afgives.