Dramatik i Coop

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Koncernen har annonceret en omfattende organisationsændring, der omfatter nedlæggelse af 200 stillinger i hovedkontoret.

De ansatte i Coops hovedkontor i Albertslund har formodentlig haft sjovere arbejdsdage end denne tirsdag. Og heller ikke morgendagen kommer til at høre til de bedre.

Coop har nemlig i dag annonceret en omfattende organisationsændring, der omfatter nedlæggelse af 200 stillinger og afskedigelse af 173.

Ændringerne sker som et led i implementeringen af Coops strategi for perioden 2012-2015, og formålet er at skabe en enklere og mere effektiv organisation samt at tilpasse omkostningerne.

”Vi er i starten af en ny strategiperiode, og nu ændrer vi organisationen på Coops hovedkontor, så den bedst muligt understøtter implementeringen af vores strategi, hvor hovedtemaerne er vækst, øget konkurrencekraft og forbedring af omkostningseffektiviteten,” siger Coops adm. direktør Jesper Lien.

De enkelte afdelinger og medarbejdere bliver orienteret i løbet af det kommende døgn. Derfor vil man ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om, hvem der berøres.

Der er ialt 1200 medarbejdere i hovedkontoret.