Dramatisk afgang fra Recommended fører til nyt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Carsten Skakkebæk og Allan Bartram forlod Recommended på en måde, så historien stadig spøger. Nu starter de deres eget firma og har allieret sig med et andet stort jysk bureau.

Bartram & Skakkebæk er navnet på et nyt bureau med base i Århus. Og der er jo ingen grund til at gøre navnet sværere, når det er de to tidligere mangeårige partnere i Recommended, Carsten Skakkebæk og Allan Bartram, der står bag.

Primær diskussion må have været, hvem der skulle stå først.

Navnet er yderligere logisk ved, at virksomhedens fokus er senior rådgivnings-kompetence personificeret gennem deres mangeårige erfaringer.

Derfor har de også valgt et lidt anderledes set-up.

Ideen er at fungere som en slags task-force, der kommer ind og hjælper med at identificere en problemstilling og formulere en løsning. Men eksekveringen af løsningen vil blive overdraget til andre med ekspertise inden for det nødvendige felt.

“Der er i princippet ingen begrænsninger for, hvilke konsulent-opgaver vi kan blive involveret i – om det så er rationaliseringer, sælgertræning eller brandbuilding. Men vores udgangspunkt er selvfølgelig reklame og marketing – det er det vi har arbejdet med i mange år,” siger Allan Bartram.

Derfor er det for dem meget naturligt, at den første partner, de kan fortælle om, er Par No. 1. Der er tale om en strategisk alliance – Par No. 1 har ingen ejerandel i deres firma.

“Vores primære kompetence ligger inden for detailhandel, og derfor vil det også være vores hovedfokus. Og her udgør Par No. 1 med afdelinger overalt i landet og produktion i Riga en særdeles effektiv partner,” siger Carsten Skakkebæk.

De har nogle projekter i gang, men vil ikke på nuværende tidspunkt sætte navn på kunderne.

De har ydermere en vision om at forkorte processen mellem den konsulenttunge strategiproces og den eksekverende del.

“Vi tror ikke tiden er til de meget lange strategiprocesser. Der er behov for at komme hurtigt i gang med løsningerne,” siger Carsten Skakkebæk.

Derfor ønsker de også at holde fast i processen, når først problemstillingen er formuleret og medvirke i dialogen med dem, der skal eksekvere løsningerne.

Lanceringen af deres firma kommer ikke helt tilfældigt. Deres ansættelsesforhold hos Recommended sluttede formelt d. 1. september, mens deres kundeklausul udløber medio oktober.

Man skulle tro, at deres afgang sidste efterår nu blot ville være historie. Men det kom til at foregå på en sådan måde, at historien stadig spøger, og i pressemeddelelsen om deres nye firma bruger de tid på at fortælle om, hvordan Recommendeds adm. dir., Jørgen Blauert, først begrundede deres afgang med ‘manglende resultater’ og siden ændrede det til ‘uenighed om strategien’.

Heller ikke den forklaring er de tilfredse med, og derfor har de følt behov for at tage bladet lidt fra munden. Det er dog begrænset, hvad de kan sige.

“Vi accepterer til fulde, at Recommendeds to hovedaktionærer ikke mente, vi fortsat skulle være en del af bureauet. Det er deres ret. Man skal bare ikke begrunde det uretmæssigt,” siger Carsten Skakkebæk og Allan Bartram.