DRRB sætter formuen i spil i ny strategiplan

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Foreningen flytter ud af Børsen og vil investere i udviklingen af bl.a. juridiske og analytiske kompetencer. Målet er en vækst på 50 pct.

Nyhederne står i kø i den nye strategiplan for Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB).

Foreningen har fået ny direktør, og nu skal der ske noget. Over de næste tre år bliver der investeret et millionbeløb i udvikling og styrkelse af services, og målet er konkret: I 2015 skal foreningen være 50 pct. større.

“Man ønsker at hæve barren, og derfor har bestyrelsen besluttet at investere en del af formuen i en udvikling af foreningen,” siger Tine Aurvig-Huggenberger, der tiltrådte som adm. dir. lige før sommerferien.

Ansættelsen af hende har allerede defineret overliggeren for DRRBs fremtid. Foreningen skal være en effektiv lobby-virksomhed, der kan arbejde med at sikre de bedst mulige rammevilkår for bureaubranchen bredt.

Tine Aurvig-Huggenberger er netop kendetegnet ved sin indsigt og netværk i den politiske verden.

Det har også været fremme, at foreningen skal have nyt navn – hvilket er dog endnu ikke besluttet.

DRRB flytter fra Børsen

Til gengæld er det også besluttet, at foreningen skal flytte.

“Foreningen skal være, hvor branchen er, og bestyrelsen har vurderet, at Børsen ikke rummer den rigtige signalværdi i forhold til at være en del af en kreativ verden,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Præcist hvor man skal flytte hen er ikke fastlagt, men i henhold til tidsplanen skal der sættes flueben for denne del af strategiplanen senest marts 2013.

Samtidig understreger Tine Aurvig-Huggenberger, at flytningen ikke ændrer relationen til Danske Erhverv, som DRRB er medlem af.

“Vi ser det fortsat som en klar fordel at være medlem af Danske Erhverv – ikke mindst i lyset af tendenserne til mere politisk indflydelse på vores branche,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Men planen rummer også en række initiativer for andet end det mere lavpraktiske som bopæl:

  • Styrkelse af foreningens analysekapacitet
  • Styrkelse af den juridiske indsats
  • En ny kontingentstruktur, der fjerner barrierer for indmeldelse
  • Videnscenter/uddannelse før og efter. D.v.s. omhandlende branchens fødekæde og efteruddannelse.
  • Ny kommunikationsstrategi

Tine Aurvig-Huggenberger kan ikke konkretisere de enkelte punkter endnu. Men punkterne hænger selvfølgelig sammen med både ønsket om at styrke medlemsservicen – og det overordnede mål om at søge indflydelse.

“Den juridiske service afspejler selvfølgelig, at medlemmerne har et øget behov – f.eks. i forhold til offentlige udbud og stadig mere regulering. Men vores ønske om at søge indflydelse i langt højere grad indebærer også, at vi skal være klædt på – både juridisk og analytisk, og derfor har vi erkendt, at vi må opruste på disse områder. Vi skal have den juridiske kompetence tættere på os i forhold til at trække på juristerne i Danske Erhverv,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Helt konkret, hvordan de juridiske og analytiske kompetencer skal styrkes, ligger ikke fast endnu.

Indflydelse kræver synlighed

Den nye kommunikationsstrategi har dels et internt sigte – samt et behov for større synlighed.

“Hvis vi vil have større indflydelse, så må vi nødvendigvis også være mere synlige. Omverdenen skal jo bemærke os, hvis vi også vil have dem til at lytte til os,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

DRRB vil også arbejde med guidelines for udbud – både privat og offentlige. Særligt de offentlige udbud er en anstødssten.

“Det er legitimt, at de offentlige indkøbere gerne vil have bud på løsninger af opgaver – det foregår bare ikke særligt hensigtsmæssigt. Her er vores ambition at tage kontakt til Konkurrencestyrelsen i forhold til at få udviklet en mere hensigtsmæssigt måde at gennemføre udbud på,” siger Tine Aurvig-Huggenberger – og erkender, at det selvfølgelig vil være langt mest slagkraftigt, hvis en samlet bureaubranche søger at påvirke udbuddene – frem for at det er flere forskellige foreninger, der uafhængigt af hinanden arbejder med det.

“Så man kan sagtens forestille sig, at jeg vil invitere til et samarbejde på dette område,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.