DRRB: Selvfølgelig virker reklame

Kommentar: Det vigtigste argument i debatten om alkoholreklamer er synliggørelsen af det store selvreguleringsarbejde, der bl.a. høster ros af forbrugerombudsmanden.

I fredags kunne Bureaubiz’ læsere få indblik i Finn Graversens personlige holdning til Forebyggelseskommissionens forslag om et muligt forbud mod alkoholreklamer.

Vi vil gerne takke Finn for hans farverige input til debatten. DRRB kan langt hen ad vejen tilslutte sig Finns betragtninger og principielle ytringer.

Desværre virker det dog til, at Finn måske har misforstået vores hovedpointe, når han henviser til de “behjertede” og “langhårede” forsøg vi og de andre hovedaktører i sagen har gjort for at nuancere debatten og udskille fup fra fakta. Lad mig derfor blot præcisere et par punkter:

Først og fremmest: DRRB har ikke hævdet, at reklame ikke virker – for det gør det. Selvfølgelig.

Vi har påpeget det faktum, at alkoholforbruget ikke er stigende, tværtimod har Danmarks Statistik i juli offentliggjort tal der viser, at alkoholforbruget i Danmark er faldet 11 pct. siden 2003. Forebyggelseskommissionen konkluderede i deres rapport, at et forbud mod alkoholreklamer sandsynligvis ikke vil have betydningsfuld effekt på middellevealderen – men fremsatte så, helt i tråd med så mange andre aktioner i dagens nypuritanske Danmark, alligevel forslaget.

DRRBs vigtigste argument mod et rigidt og symbolsk forbud er synliggørelsen af det store selvreguleringsarbejde, der allerede foregår på området. Især i Alkoholreklamenævnet, hvor DRRB, producenter, myndigheder og forbrugere er i aktiv direkte dialog, er der særdeles gode erfaringer.

Vi bakker alle op om forsvarlig markedsføring af alkoholholdige produkter, og de restriktioner, aktørerne pålægger sig selv, er ofte langt strammere end loven foreskriver.

Nævnets benhårde arbejde høster da også anerkendelse fra blandt andre Forbrugerombudsmand Henrik Øe, der blandt andet udtaler, at der er tale om et effektivt samarbejde mellem myndigheder og branche med en efterlevelsesprocent på nær 100 pct.

Som DRRB gennem hele forløbet har givet udtryk for, bakker vi fuldt ud op om en endog øget indsats på selvreguleringsområdet og er store fortalere for bred folkelig oplysning og professionel vejledning i sundhedsanliggender på alle planer. At Finn Graversen betragter dette som en “tabersag” må stå for egen regning.