DRRB styrker fokus på det digitale område

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Også uddannelsesområdet får øget opmærksomhed hos DRRB, der genopliver sit digitale udvalg.

Netop som en række digitale bureauer er ved at være klar med en ny forening, ADDA (Association of Danish Digital Agencies), styrker bureauernes brancheforening, DRRB, sit digitale fokus.

Foreningen har på et strategiseminar besluttet at genoplive et tidligere digitalt udvalg, men det er ikke et udvalg isoleret for digitale bureauer, understreger adm. dir. Bjørn Karsholt.

“Det er det digitale område, som vi vil have et styrket fokus på, og alle typer bureauer kan deltage i udvalget,” siger Bjørn Karsholt og fortsætter:

“Vi kigger hvert år på et strategi-seminar, om der er områder, der skal have mere fokus eller det modsatte. I år har vi ud over det digitale område også øget fokus på uddannelse ved at nedsætte et udvalg. Til gengæld har bestyrelsen overladt området for pension og forsikring til foreningens direktør.”

Der er ikke udpeget en formand for det nye digitale udvalg, men både Emre Gürsoy fra Adpeople og Astrid Simonsen Joos fra Creuna har indvilliget i at gå med i udvalget. De er begge nye i DRRBs bestyrelse.

“Det er ikke kun medlemmer af foreningens bestyrelse, der kan sidde i et udvalg. Men det er næsten altid en fra bestyrelsen, der er formand, så udvalget er forankret op i bestyrelsen,” siger Bjørn Karsholt.