DRRB: Udenlandsk ejede bureauer kan få problemer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En konjunkturmåling fra DRRB peger på fremgang i 2010. Alligevel tegner DRRB et dystert billede af branchens økonomi. Kunderne har ikke gjort det lettere at være bureau.

“Reklamebureauer er på katastrofekurs.” Så barskt er budskabet i Børsen i dag på basis af en konjunkturmåling foretaget af DRRB.

Godt nok er forventningerne til 2010 ganske positive i forhold til 2009, men foreningens formand, Jan Olsen, direktøren Bjørn Karsholt og Jan Duckert fra People Group maler et negativt billede, fordi overskudgraden er for lav.

Bjørn Karsholt frygter, at det specielt vil presse udenlandsk ejede bureauer, fordi kravene her er en overskudsgrad på 20, mens Jan Duckert over for Børsen konstaterer, at disse forventninger er urealistiske.

People Group er selv tættere på at leve op til en realistisk overskudsgrad omkring de 15, men som Jan Duckert konstaterer – “det er ikke noget jeg personligt interesserer mig for, og vi har heller ikke nogen internationale ejere.”

Konjunkturmålingen er foretaget blandt økonomiansvarlige i perioden efter sommerferien og frem til begyndelsen af oktober og de dystre toner kan undre, for flere af nøgletallene forventes faktisk at blive nogle af de bedste siden 2005.

Overordnet ventes en vækst i bruttoavance på 5,2 pct. og en øget indtjening på 6,6 pct.

Den løftede pegefinger hænger sammen med, at bruttoavancen i 2009 faldt med 8,2 pct. og indtjeningen blev 9,4 pct. mindre.

“Vi er således ikke tilbage på 2009-niveau, og bureauerne er stadig langt fra en indtjeningsgrad, der er nødvendig for at kunne ansætte flere medarbejdere og udvikle bureauerne,” siger Bjørn Karsholt til Bureaubiz.

Lige nøjagtig overskudsgraden ventes dog at blive markant forbedret til lidt over 11 pct., hvilket er over 2008-niveauet – men under 2007-niveauet, hvor overskudsgraden var lidt over 12 pct. Men lander 2010 som forventet bliver det omkring det næstbedste niveau siden 2005.

Der er en betydelig spredning. Der er bureauer, som venter en overskudsgrad helt nede omkring 3, mens de bedste når det ønskede niveau omkring 20.

Også bruttoavancen pr. medarbejder forventes at udvikle sig positivt og blive den højeste i de sidste 6 år.

Indtjeningen pr. medarbejder oplever dog ikke den samme positive udvikling, så der må være en række udgifter, der belaster bureauerne.

Den positive udvikling må afspejle, at der er blevet strammet meget op på bureauerne, for de har ikke fået meget hjælp fra kunderne, der ikke har gjort det lettere at være bureau i 2010.

To tredjedel af dem har krævet længere betalingsfrister, og næsten det samme antal har efterspurgt billigere kommunikationsløsninger. Over halvdelen af bureauerne har oplevet, at kunder har krævet reforhandling af kontrakten og i langt de fleste tilfælde har forhandlingen handlet om enten prisen eller en samlet reduktion af det beløb, kunden lægger hos bureauet.

Bureauernes svar var har været øget fokus på den interne ressourcestyring, igangværende arbejder samt en delfakturering af kunderne.