DRRBs medlemmer havde dårligt 2011

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald dårligere end de bureauer, der ikke er medlemmer af foreningen. DRRB opgør en væsentlig lavere vækst end andre regnskabsanalyser.

2011 var ikke et særlig godt år for medlemmerne af Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB).

Det er i hvert fald det billede, der tegner sig efter, at foreningen har opgjort udviklingen i 2011.

Det er Børsen, som i dag fortæller om tallene, der viser en fremgang i bruttoavance på to pct. for de 77 medlemmer af DRRB. Det er betragteligt lavere end hvad langt større regnskabsrapporter viser.

Bureaubiz har listet 203 bureauer i sin årlige rapport – baseret på offentligt tilgængelige regnskaber – og de havde en vækst på 7 pct., når der er korrigeret for en række konkurser. Opgør man alene den regnskabsmæssige udvikling i de 203 bureauer nærmer væksten sig de 10 pct.

Det er omtrent det samme niveau, som Dansk Brancheanalyse er nået frem til – en regnskabsanalyse, der har mindst det samme omfang som Bureaubiz’.

Også den årlige Reklameforbrugsundersøgelse fra Dansk Oplagskontrol har opgjort en vækst for bureaubranchen på et højere niveau – nemlig over 5 pct.

Mediabureauerne er medlem af DRRB og de havde en vækst på 6,8 pct. i henhold til Bureaubiz’ rapport. Til gengæld voksede 96 reklamebureauer med 2,9 pct. hos Bureaubiz, og dette tal matcher så måske bedre DRRBs – og giver antydningen af, at det er de traditionelle bureauer, der er medlemmer af DRRB, som har tabt terræn i 2011.

Desuden var det digitale bureauer og designbureauer, der voksede mest og de er ikke stærkt repræsenteret i DRRB.

Foreningens nytiltrådte direktør, Tine Aurvig-Huggenberger, vil ikke karakterisere det som et dårligt år.

“Verden af præget af krise, og det rammer selvfølgelig også bureaubranchen, så i det lys er væksten ok,” siger hun – uden at kunne give en forklaring på forskellen på de to analyser.

“Vores tal bygger på indberetninger fra medlemmerne, så forskellen må skulle findes i, hvilke bureauer der er med og ikke med. At DRRB-bureauerne ser ud til at have klaret sig dårligere i 2011 må være et spørgsmål om tilfældigheder. Næste år er det måske omvendt,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.