DRs medieanalyse: De unge lytter ikke til podcasts, fordi der mangler indhold

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Det går skidt for Facebook, og radio går også tilbage i 2023 ifølge DRs Medieudviklingsrapport. Hvis man skal have fat i de unge, skal man overveje at lave podcast.

Når vi går ud af 2024 er der en stor sandsynlighed for, at under halvdelen af danskerne dagligt er på Facebook.

Det er blot en af de tendenser, man kan læse i Danmarks Radios rapport om den danske medieudvikling i 2023, der er udkommet i dag.

Danskernes brug af Facebook er faldet for andet år i træk, og med 59 pct. på Facebook i 2023, forudser man i rapporten, at det tal vil falde til under 50 for 2024. Ikke overraskende er det især de unge, der fravælger Facebook. 47 pct. af de 15-24-årge bruger Facebook på daglig basis mod 69 pct. i 2022.

Danskerne siger, at de bruger mere end syv timer på medier hver eneste dag. Næsten halvdelen af den tid går til tv-sening. Lyd – radio, musik, podcasts og lydbøger – står for 28 pct. Trykte og webbaserede tekstmedier ligger stabilt på 12 pct. Endelig udgør sociale medier og gaming 18 pct. hos den danske befolkning.

De unge plejer at skille sig ud. Det gør de også her: Blandt de 15-24-årige udgør SoMe og gaming hele 40 pct.

TV: Streaming stiger fortsat

Traditionelt tv falder som forventet – med 13 minutter om dagen, mens streamingforbruget er steget med noget nær det samme fra 2022 til 2023, nemlig 11 minutter.

På streamingtjenesterne stiger danskernes forbrug fra 71 minutter i 2022 til 76,6 minutter i 2023. Stigningen ses især på YouTube, mens Netflix er gået tilbage.

Radio: Færre lytter hver dag

88 pct. af danskerne lytter ugentligt til traditionel radio. Det er et par procentpoint lavere end i 2022. Den egentlige forskel ligger på daglige og ugentlige lyttere. Tilbage i 2013 angav 80 pct. af de ugentlige radiolyttere, at de lyttede til radio hver eneste dag. I 2023 er det tal faldet med otte procentpoint, således at færre end tre ud af fire af de ugentlige radiolyttere, lytter til radio dagligt.

Podcast: De unge mangler indhold

Podcast har været hypet de senere år, og det går da også stadigt frem for den kanal. Dog med aftagende vækst i 2023. Hver tredje dansker over 15 år siger, at de lytter til podcast mindst en gang om ugen. Det er en stigning på en procentpoint ift 2022 og fire procentpoint højere end i 2021.

Blandt de 15-24-årige er der et decideret fald i podcastlytningen. I 2022 lyttede 49 pct. af de unge til podcast. I 2023 lå andelen på 47pct. DR skriver i rapporten, at det ikke er fordi de unge ikke gider at lytte til podcast, men at de mangler indhold at lytte til.

 Rapporten kan læses her:

Status 2023: Facebook i frit fald | 2023 | DR