DSB har valgt Mensch – uden konkurrence

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Lige nu dyster seks bureauer om at vinde selskabets budget. Men det ene af dem har tyvstartet – Mensch har fået et projekt uden konkurrence. Projektet indgår i briefen til konkurrencen.

For fem af deltagerne i den igangværende konkurrence om DSBs reklamebudget har briefen budt på et noget utraditionelt indhold. Det viser sig nemlig, at den sjette deltager har tilrettelagt en grundfortælling, som de andre skal arbejde op mod.

Og her tænkes der ikke på Bates Y&R, som har været DSBs bureau i en lang årrække. Derimod er det et helt nyt bureau i DSB-regi, der har fået rollen som i princippet både rådgiver og deltager i konkurrencen.

Der er tale om Mensch, og projektet er tildelt bureauet uden konkurrence. Det har DSB kunnet gøre, fordi man holder sig under beløbsgrænsen for at skulle sende projektet i udbud.

Kommunikationsdirektør Jakob Høyer vil ikke oplyse budgettet. Men DSB hører under forsyningsdirektivet, og det betyder, at grænsen for udbud er 2,97 mio. kr.

Mensch-projektet hænger sammen med DSBs forretningsplan for de næste to år, som under temaet, “Sundt DSB” handler om at skabe en økonomi i balance, at komme i mål hver gang samt give danskerne tog, de kan stole på.

“Det handler om at få genoprettet DSBs økonomi og danskernes tillid til DSB. Som en del af planen har vi udarbejdet en ny grundfortælling for DSB for at forklare DSB’s formål og hovedopgaver og ikke mindst DSB’s rolle i det danske samfund. Grundfortællingen har fået navnet Den Store Sammenhæng og er udarbejdet med sparring fra bureauet Mensch, der har stor ekspertise og erfaring i sådanne opgaver,” siger Jakob Høyer og fortsætter:

“Netop nu er vi ved at lægge sidste hånd på en bog til medarbejderne samt en film til både intern og eksternt brug. Begge tager udgangspunkt i Den Store Sammenhæng. Der vil også være en række annoncer med samme budskaber og værdier.”

Jakob Høyer fortæller videre. at “Den Store Sammenhæng” skal være udgangspunkt for al fremtidig kommunikation – presse, intern og markedskommunikation. Det omfatter således også den igangværende konkurrence, og derfor har alle deltagerne fået materiale om Den Store Sammenhæng.

Derved kommer Mensch både til at optræde som rådgiver og deltager, og det rummer en udfordring i forhold til at sikre, at Mensch ikke sidder med en viden, der kan give bureauet en fortrinsstilling i konkurrencen.

Jakob Høyer henviser til, at alle bureauer har fået udleveret materiale om Den Store Sammenhæng, og derfor står lige. Desuden henviser han til, at der også er andre bureauer, der kender DSB.

Spørgsmålet er vigtigt, fordi Mensch ikke via arbejdet med Den Store Sammenhæng må have fået en viden, som de andre ikke har og som kan give bureauet en fortrinsstilling.