Duckert og Juul selskab involveret i konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Digital Film Lab karakteriseres af både kurator og Jan Duckert som en virksomhed med unikke kompetencer. Men det var ikke nok i et hårdt marked.

Krzysztof Morten Kolodziejsk har ry for at være noget af en troldmand inden for sit felt, der bl.a. handler om post production af reklamefilm og restaurering af gamle film.

Til gengæld har han haft en mindre heldig hånd, når det gælder økonomi, for Digital Film Lab, som han er direktør for, er gået konkurs.

Det er sket for 14 dage siden, og medarbejderne blev fritstillet i forgårs af kurator, Jesper Trommer Volf fra Accura.

“Jeg har ingen mulighed for at holde på medarbejderne, selvom der for mig ingen tvivl er om, at virksomheden rummer nogle unikke kompetencer på internationalt plan, og at medarbejderne således er et aktiv”, siger Jesper Trommer Volf.

Konkursen har relationer ind til nogle af reklamebranchens højest profilerede personer i skikkelser af Jan Duckert og Henrik Juul fra Wibroe, Duckert & Partners.

Krzysztof Morten Kolodziejsk siges at have en tæt relation til først og fremmest Henrik Juul, men under alle omstændigheder er situationen, at Holdingselskabet af 8. maj 2002, der ejes af Jan Duckert og Henrik Juul, har en betydelig ejerandel på ca. 47 pct. af Digital Film Lab Holding, der ejer Digital Film Lab. Jan Duckert sidder i bestyrelsen, og People Groups formand, advokat Carsten Malby er formand.

Digital Film Lab afsluttede regnskab d. 30. september og det viste et underskud på ca. 3,6 mio. kr. (plus 120.000 året før) efter et fald i omsætning på ca. 30 pct. til ca. 12,3 mio. kr.

Underskuddet har bragt egenkapitalen i minus, og selskabet trækker rundt på en betydelig gæld på 26,6 mio. kr. Beretningen omtaler en faldende efterspørgsel af makroøkonomiske årsager og en meget stram likviditet.

Ud over aktiekapitalen har Holdingselskabet af 8. maj 2002 en fordring på 2,5 mio. kr. og afgivet en såkaldt tilbagetrædelseserklæring på 4 mio. kr. En sådan erklæring kan have forskellige baggrunde men er grundlæggende en anden måde at indskyde risikovillig kapital.

Jesper Trommer Volf karakteriserer Digital Film Lab som en udpræget nichevirksomhed, der bl.a. har arbejdet med restaurering af gamle film. På den måde beskæftiger den sig med noget, der har kulturpolitisk interesse.

Virksomheden rummer ud over unikke kompetencer også en del særdeles specialiseret og avanceret udstyr, der ofte er blevet specialdesignet.

“Derfor har vi måtte til udlandet for at finde folk, der kan vurdere udstyret, og resultatet af det arbejde venter vi nu på”, siger Jesper Trommer Volf og fortsætter:

“Jeg er overbevist om, at der er muligheder i firmaet, og vi har da også fået henvendelser, der spænder lige fra interesse i hele firmaet til enkelte maskiner. Jeg tror dog, at en industriel spiller inden for film-verdenen med en vis kapital-styrke vil have de bedste forudsætninger for at få noget ud af kompetencerne, og jeg tror værdien vil være størst, hvis firmaet sælges som helhed frem for at sælge maskinerne enkeltvis”.

Jan Duckert fortæller, at Krzysztof Morten Kolodziejsk (også kendt som Kris) for 12-14 år siden kontaktede 10 reklamebureauer i Danmark med henblik på at investere i en digital scanner. “Scanneren ville betyde et teknologispring i post produktion af reklamefilm. Branchen bakkede op om projektet, men da det kom til betaling af scanneren, var der kun os tilbage”, siger Jan Duckert og fortsætter:

“Det har været et fantastisk firma, som har opnået en international position indenfor restaurering af bevaringsværdige spillefilm. Det har aldrig været nogen særlig god forretning, men det har været et teknologisk eventyr at følge “Kris” teknologiske og kunstneriske præstationer”.

Jan Duckert konstaterer videre, at restaureringsmarkedet længe har været presset.

“Firmaet er nyligt lukket, og dem der havde penge til gode har tabt deres penge – herunder os”, slutter han.