e-Handelsvinder vælger nyt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Datadrevet markedsføring har været så succesfuldt hos Danmarks største VVS-grossist, at et digitalt bureau nu har overtaget det meste af marketing-budgettet.

Brødrene Dahl, der med 3 mia. kr. i omsætning er Danmarks største VVS-grossist, har fornylig vundet e-Handelsprisen. Så at tænke i nye baner har ikke ligget firmaet fjernt.

Brødrene Dahl har dog ikke hidtil gjort sig så meget i datadrevet markedsføring, men det er man kommet i gang med – og det med en sådan succes, at det digitale og dialogorienterede bureau, Magnetix har overtaget langt størstedelen af budgettet. De vandt kunden i en konkurrence mod to andre i foråret.

”I forhold til grossistbranchen generelt, har vi været nytænkende hos Brødrene Dahl de seneste år. Men sammenligner vi os med andre brancher, ser vi potentialer som endnu ikke bliver udnyttet i vores branche. Her er personaliseret one-to-one kommunikation stadig er helt fremmed og vi har ikke brugt den store viden vi har om vores kunder aktivt,” siger marketingdirektør Anita Eckardt fra Saint-Gobain Building Distribution, som ejer Brødrene Dahl. Hun fortsætter:

“Men nu er den digitale udvikling også kommet til VVS-branchen, og vores mål er at bruge de nye muligheder fuldt ud. Vi skal tættere på kunderne, lære dem at kende og give dem tilbud og services som øger deres værdi for vores forretning, samtidig med at de oplever en bedre og mere relevant service og kommunikation fra vores side.

Der er således tale om et nyt indsatsområde for Brødrene Dahl, og derfor har Magnetix ikke som sådan erstattet et andet bureau. Men det betyder ikke, at det hidtidige samarbejde med Brandhouse er uberørt.

“Magnetix hjalp os indledningsvist med at analysere 31 mio. kundekontakter, og det har givet os et indblik i vores kunder, som vi aldrig har haft før. Og de initiativer, det har udmøntet sig i, har haft en flot effekt. F.eks. lagde 51 pct. sidste år mærke til vores markedsføring. I år er det 73 pct. 68 pct. handlede med os sidste år. Nu er det 72 pct. Resultaterne har været så gode, at Magnetix reelt håndterer langt det meste,” siger Anita Eckardt.

Pipelinen er således fuld af nye loyalitetsskabende og mersalgsgenererende koncepter som rulles ud til kunderne i andet halvår af 2013.

Selvom der således ikke for nærværende er meget tilbage til Brandhouse, så vil hun ikke sige, at samarbejdet er stoppet, og desuden anvender man fortsat Brandhouse datterselskabet Outhouse til produktionsopgaver.

Saint Gobain koncernen rummer også byggekæden Optimera samt Bad & Design. Disse kæder håndteres af Kunde & Co.