E-types fastholdt solidt overskud i 2020

Finn Graversen,
journalist

Bureauet oplevede et fald i omsætning, som dog ikke ramte bundlinjen voldsomt. E-types har gode erfaringer med virtuelle møder.

E-types tog et slag i foråret som mange andre, men selvom det kan aflæses på toplinjen, så lykkedes det for bureauet at holde fast i en overordentlig solid bundlinje. Faktisk så solid, at overskudsgraden blev uændret på hele 19,5.

Derfor er der heller ikke den store utilfredshed at spore.

“Lige da samfundet blev lukket ned for et år siden, så det ikke godt ud. Men hen over sommeren rettede det sig, og efteråret har været godt, så selvom vi er kommet ud med en faldende bruttoavance, så er det gået meget bedre end frygtet,” siger Mads Elleberg Petersen, der er er direktør for E-types Group.

Bureauet skar omkostninger i foråret, og fik også kompensation, og det har selvfølgelig bidraget til resultatet.

“Vi fik skærpet vores forretning i foråret, og det har faktisk ført nogle gode erfaringer med sig,” siger Mads Elleberg Petersen og fortsætter:

“Først og fremmest har vi oplevet nogle fordele ved det virtuelle arbejde, som vi kommer til at fortsætte med. Vi er et bureau, hvor kunderne ikke nødvendigvis holder til i København, og derfor er der store muligheder for at være mere effektive og produktive, hvis vi kan skære ned på den fysiske mødeaktivitet. Det har vist sig at fungere godt. Der er nogle møder – som f.eks. en work-shop – der ikke egner sig til at foregå virtuelt, men i en række situationer undervejs i et projekt, har det fungeret godt med hyppigere og kortere virtuelle møder.”

Større effektivitet vil kunne gavne økonomien i indeværende år, men herudover vurderer Mads Elleberg Petersen, at 2021 tegner rimelig positivt.

Nøgletal for E-types
Bruttoavance 39,858 mio. kr., -8,9 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 972.134 kr., -2,3 pct.
Lønandel 59,7 (60,9)
Resultat før skat +7,839 mio. kr., -8 pct.
Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz