Effectiveness Award slår egen rekord

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauerne har tilmeldt 33 kundecases til AEA. Det er næsten dobbelt så mange som i 2007, hvor to store bureaukonkurrencer trak veksler på bureauerne.

“Der er en tendens til i stigende omfang at kunne dokumentere markedsføringens resultater. Også den mere langsigtede kreativitet”, siger DRRBs adm. direktør Bjørn Karsholt om årsagen til den rekordstore tilmelding til Advertising Effectiveness Award (AEA).

Den 4. november afholdes AEA – for syvende gang siden år 2000 – og med 33 tilmeldte cases er opmærksomheden og konkurrence-intensiteten større end nogensinde før.

“Vores forbillede er England, der har afholdt AEA i 25 år – og her er 50 tilmeldte, mens Norges udgave til sammenligning trækker 17 tilmeldte. Omvendt var der sidste år også kun 17 tilmeldte i Danmark i 2007, mod 24 året før. Det skyldtes, at de store bureaukonkurerncer fra Danske Spil og Dong trak store veksler på bureauerne herhjemme sidste sommer,” siger Bjørn Karsholt.

33 tilmeldte cases er ikke nødvendigvis lig med 33 deltagende ditto. Bjørn Karsholt forventer, at omkring 30 cases har nået deadlinen. Dernæst kommer dommerkomiteen på arbejde, idet hver case typisk beskrives over 20 sider.

Formand for dommerkomiteen er H.C. Madsen, adm. direktør i Danske Spil, og de øvrige medlemmer er Mogens Jønck, kommerciel direktør i DSB, Steen Jespersen, eks-adm. direktør i Stryhns, Jesper Jørgensen, adm. direktør i Carlsberg Danmark, Suzanne C. Beckmann, professor på CBS, samt Søren Kaare-Andersen, adm. direktør i Roskilde Bank.