Efter 12 års pause: Ny reklamefilm af Peter Wibroe

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Efter 12 år væk fra branchen har Peter Wibroe igen blandet sig i reklameblokkene – og dagbladene. For selvfølgelig laver Peter Wibroe broadsheet.

Har du bemærket en reklamefilm for Plan, der opfordrer til at sende et barn i skole ved at blive Fadder? Den har kørt i de seneste måneder, men der er er faktisk et stykke reklamehistorie bag den film.

Historien hedder Peter Wibroe – de sidste 40 års formentlig mest anerkendte danske reklamemager, hvis navn stadig pryder et af de stærkeste danske bureaubrands gennem næsten lige så mange år – Wibroe, Duckert & Partners.

Men Peter Wibroe har ikke været aktiv i de sidste 12 år efter, at han forlod bureauet.

Var man Politiken-læser midt i august, så kunne man havde opdaget et bureaunavn i hjørnet af nogle broadsheet annoncer for Plan: Wibroe, Mygind & Søn.

Anne Marie Mygind er kæreste med Peter Wibroe og hun har i flere år hjulpet Plan med forskellige kampagner – men på den seneste bragte hun Peter Wibroe med ind på projektet.

“Jeg er gammel nok til at kunne huske Peter Wibroe og hans arbejde, så man kan kun blive glad, når en kapacitet som ham tilbyder at hjælpe uden at få noget for det,” siger fundraisingchef Marianne Søndergaard, Plan.

Hun fremhæver bl.a. hans sans for at gøre det enkelt som noget, der har været godt for kampagnen.

“Grundlæggende vil vi selv gerne have kommunikation, der er enkel, men samtidig har vi også rigtig mange budskaber, vi gerne vil af med. Her var han meget god til at skære helt ind til benet, så der er kommet en meget fin og enkel kommunikation ud af det, som er let at anvende i forskellige medier” siger Marianne Søndergaard og fortsætter:

“Det har været et meget godt og åbent samarbejde, hvor processen er gået ret hurtigt. Man kan godt mærke, at Peter Wibroe er meget sikker i sine valg, og det gør det let at træffe beslutninger.”

Peter Wibroe selv er glad og tilfreds med resultatet.

“Det er en stærk og æstetisk kampagne, som har alle de kvaliteter, som jeg synes god reklame skal have,” siger Peter Wibroe.

Effekten har også været tilfredsstillende, fortæller Marianne Søndergaard.

“Jeg har ikke et opdateret tal for, hvor mange faddere, der er tegnet, men helt generelt så har vi en holdning om, at når vi giver en krone ud, så skal vi have mindst fem igen,” siger Marianne Søndergaard og fortsætter:

“Vi har på Peter Wibroes foranledning brugt lidt mere på annoncer i bl.a. Politiken og abribus. Præcist hvad der har virket og hvordan, kan jeg ikke sige, før hele kampagnen er opgjort, men den har virket godt og bl.a. kom den rigtig godt fra start. Effekten var meget hurtigt til stede.”

Om Plan og Peter Wibroe skal samarbejde igen, er helt op til Peter Wibroe.

“Vi vil selvfølgelig meget gerne lave en 2’er, men det er selvfølgelig suverænt Peter Wibroes beslutning,” siger Marianne Søndergaard.