Efter flere års omstilling er der kommet fuld tryk på Pentia

Finn Graversen,
journalist

Bureauet forbedrede sin bundlinje med ca. 9 mio. kr. og forbedrede sin toplinje med ca. 8,5 mio. kr.

Det kunne ligne en corona-effekt, da Pentia sluttede regnskabsår d. 30. juni sidste år. Et lille fald i bruttoavance og et overskud, der blev vekslet til et mindre underskud. Nu har man så afleveret et nyt regnskab, og det viser flot fremgang og en meget markant forbedring af bundlinjen, og det matcher umiddelbart godt historien om corona.

Adm. dir. Jakob Stampe lægger dog ikke så meget vægt på corona, når han skal beskrive udviklingen.

“Det er rigtigt, at der i foråret 2020 kom et negativt pres på new bizz-aktiviteten, men reelt blev vi ikke særlig hårdt ramt. vi fandt ret hurtigt veje ud af corona-situationen,” siger Jakob Stampe og fortsætter:

“Forståelsen af tallene handler meget mere om en omstillingsproces, vi har været igennem i de senere år. Den handler om, at vi har villet blive meget bedre til at eksekvere strategier hurtigt, og det har krævet investeringer og opgraderinger på medarbejdersiden. Det var forventet, at den proces ville kunne ses i tallene. Forårets corona-krise trak blot lidt ekstra ud. Til gengæld ser vi nu for alvor effekten af den omstillingsproces.”

Effekten er det, som Jakob Stampe karakteriserer som et rekord-regnskab med et historiskt højt overskud. I regnskabet står der et plus på ca. 14 mio. kr., men de ca. 6 mio. er en engangsindtægt på salget af en ejerandel i et digitalt selskab, og selvom pengene bestemt luner på kontoen, så regner Jakob Stampe det ikke med, når han skal bedømme regnskabet.

“Også uden den indtægt er det et meget stærkt resultat, vi er kommet ud med,” siger Jakob Stampe.

Pentia overtog for ca. et års tid siden dialog-bureauet Klausen & Partners, men det indgår ikke i tallene, og dette bureaus regnskab er endnu ikke klart.

“Vi ser os foreløbig som to selvstændige økonomiske enheder, men vi har da allerede haft stor glæde af at være sammen. Vi har vundet kunder sammen og begge bureauer har kunnet involvere det andet på konkrete projekter,” siger Jakob Stampe.

Nøgletal for Pentia

  • Bruttoavance 68,016 mio. kr. +14,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 860.962 kr. +11,2 pct.
  • Lønandel 75,2 (84,8)
  • Resultat før skat +8,121 mio. kr. (-0,881 mio. året før)