Efter Par No. 1: A-pressen er færdig i bureaubranchen

Efter to fejlslagne investeringer har man fået nok. A-pressens direktør forlod bestyrelsen i Par No. 1 otte dage før konkursen. Samtidig undersøger kurator det spegede spil op til konkursen, der efterlader et betydeligt økonomisk hul.

Med det hurtige salg af datterselskabet i Riga og Reklamebureauet Os samt aktiviteterne i Par No. 1 til en gruppe investorer, faldt der umiddelbart ro over den dramatiske konkurs i Par no. 1, som desuden har ført til stiftelsen af et nyt bureau i Aalborg.

Der er dog stadig en række tråde, der skal redes ud, og for bureauets største eksterne aktionær, A-Pressen, bliver Par No. 1 et endegyldigt farvel til bureaubranchen.

Det fortæller Bjarne Salomonsen, der er adm. direktør i A-Pressen, og samtidig kaster han nyt lys over forløbet frem til konkursen.

Det viser sig, at han trak sig fra bestyrelsen otte dage før konkursen.

“I april evaluerede bestyrelsen i A-pressen en tidligere beslutning om at gå bredere ud end blot udgivervirksomhed. Nu vedtog vi fremadrettet at gå mere snævert til værks – altså koncentrere os om det publicistiske område,” siger Bjarne Salomonsen og fortsætter:

“Jeg sad på færgen fra Sjællands Odde på vej mod Viborg til bestyrelsesmøde og generalforsamling i Par No 1, da Jørgen Hansen (adm. direktør og hovedaktionær, red.) ringede og fortalte, at direktøren i Aalborg havde begæret sin opsigelse. På det tidspunkt lå rekonstruktionen for hele bureauet på plads – investorer og banken var med på en aftale, hvor ledergruppen skulle have været medejere. I den forbindelse ville vores ejerandel have blevet lidt mindre,” siger Bjarne Salomonsen.

“Når en så betroet nøglemedarbejder trækker sig på det tidspunkt, er det et tydeligt signal til investorerne. Og man skal ikke være gammel i gårde for at vide, at de herefter ryster på hånden. Da jeg ankom til Viborg, viste min frygt sig at være berettiget. Jeg trak mig fra bestyrelsen, da dét, vi havde arbejdet for. ikke kunne lykkes – altså en redning af hele Par No 1. Jeg vurderede, at der ikke var perspektiv for A-pressen i at gå med i et nyt selskab baseret på dele af Par No 1,” siger Bjarne Salomonsen. 

Med denne udlægning bekræfter han det forløb, som Jørgen Hansen gav i en meget usædvanlig mail til udvalgte personer.

“… Men lige før underskrivelse fik jeg en opsigelse fra vores direktør i Aalborg, som sandsynligvis starter konkurrerende virksomhed. Og da det var en betingelse fra investorerne/bankens side, at den samlede ledergruppe var med, faldt løsningen til jorden.”

Anders Bjørnstrup er ikke enig i den udlægning. Han har imidlertid ikke ønsket at kommentere det med andet end, at han mener, der var tale om en misligholdelse af kontrakten – og dermed en fritstillelse.

Bureaubiz har hørt, at der var tale om manglende lønudbetaling, men det er ikke et rygte, der har kunnet bekræftes.

Kurator Karsten Cronwald kan dog bekræfte, at der eksisterer divergerende opfattelser af forløbet. Der eksisterer et krav og et modkrav, som han udtrykker det.

“I Aalborg har der været en uenighed og ikke-sammenfaldende interesser. Derfor er aktiviteterne i Aalborg lukket helt ned, mens det er lykkedes at videreføre dem delvist andre steder,” siger Karsten Cronwald.

Han har ikke nogen holdninger til, om der er foregået noget forkert i Aalborg.

“Jeg hører mange ting ligesom dig, men jeg har ikke noget grundlag for at udtale mig om, hvad der er foregået i Aalborg. I hvert fald ikke endnu, for som kurator har jeg selvfølgelig en pligt til at undersøge det nærmere,” siger Karsten Cronwald.

Han understreger, at helt generelt kan man ikke forbyde medarbejdere at overveje, hvad de vil gøre – også før en konkurs er en realitet. Men så længe der er et ansættelsesforhold, har man selvfølgelig pligt til at optræde loyalt.

Det nye bureau, Clienti, med Anders Bjørnstrup i spidsen, blev stiftet mere end en uge efter konkursen – og altså mere end to uger efter, at Bjarne Salomonsen erkendte, at bureauet ikke stod til at redde. Dette forløb giver således ikke næring til spekulationer om urent trav.

Karsten Cronwald fortæller, at konkursen efterlader et så betydeligt hul, at der næppe bliver noget til almindelige kreditorer. Dels kommer der et stort krav fra Lønmodtagernes Garantifond, dels har banken et betydeligt beløb til gode.

Hvor stort hullet bliver, ved han dog ikke endnu. Men det har været fremme, at Scanad i 2010 stod til at komme ud med et underskud på over 3 mio. kr. Desuden er der offentliggjort et regnskab for Reklamebureauet Os, der viser et underskud på knap 2 mio. kr.

Os har overtaget nogle af aktiviteterne fra Par No. 1 i København, og det forventes at give en positiv effekt på bureauet.

Bjarne Salomonsen oplyser, at konkursen i Par No 1 kommer til at koste A-pressen godt to mio. kr.

“Det er skidt, men den største beklagelse ligger i, at så mange mennesker har mistet deres job – uanset om enkelte så får job i det bureau, som direktøren fra Aalborg nu har startet,” siger Bjarne Salomonsen.

Selv om begge A-pressens bureauer, Vermøe og Par No 1, er gået konkurs, drager han ikke mange paralleller.

“I Vermøe er direktøren sigtet af politiet for bedrageri, mens Par No 1 er en ren driftssituation. Par No 1 gik ned som følge af krisen – og nok også af for mange fusioner, en situation som Scanad var med til at forstærke,” siger Bjarne Salomonsen.