Eks BBDO-chefer bøjer sig i lønstrid

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En gruppe medarbejdere kom i klemme i striden mellem den oprindelige ledelse i BBDO om en utraditionel selskabskonstruktion. Men nu får de deres penge.

I går skulle en dansk retssal have været ramme om en udløber af den strid, som for halvandet år siden udspillede sig i BBDO.

Men det blev ikke til noget. Ejerne af det dengang ukendte bureaunavn A Cph meddelte før jul, at de ville indfri lønkravene fra en medarbejdere, der var kommet i klemme i striden.

Det fortæller advokat Mikael Marstal fra Det Faglige Hus, der stod bag stævningen på vegne af et medlem.

Striden bunder i en utraditionel selskabskonstruktion, hvor en gruppe medarbejdere var ansat i A Cph – men i det daglige optrådte de som BBDO-medarbejdere. A Cph var så ejet af Tobias Smidth-Fibiger, Carsten Vigh og Anders Ertmann, der stod opført som en del af ledelsen i BBDO.

I sommeren 2010 opsagde BBDO kontrakten med A Cph, og det udløste en stævning fra ejerne mod BBDO for kontraktbrud.

Det er i denne sammenhæng, at en gruppe af medarbejderne i A Cph kom i klemme. De blev nemlig sagt op – men A Cph stoppede deres løn, da samarbejdet med BBDO udløb – det betød, at de kom til at mangle løn for to måneder samt feriepenge for hele 2010.

De penge har de så måttet vente i halvandet år på. Det bekræfter Tobias Smidth-Fibiger

“Sagen mellem A Cph og BBDO har trukket ud, og der er nogle medarbejdere, der er kommet klemme i det forløb. Det har vi det ikke godt med, men vi følger naturligvis de retningslinier som vi får fra A Cph’s advokater” siger Tobias Smidth-Fibiger.

Men deres ansættelseskontrakt var jo klart med A Cph, så kunne I ikke bare have truffet den beslutning med det samme, og så inddraget beløbet i jeres strid med BBDO. Det er jo længe for medarbejdere at vente på deres løn?

“Ingen af os, troede, det ville tage så lang tid at finde en løsning,” siger Tobias Smidth-Fibiger.

A Cph er nu et tomt selskab, hvis eneste aktivitet er stævningen. I sit første leveår var selskabet særdeles profitabelt, mens striden kom til at sætte sit præg på det andet regnskabsår. 2011 gav en halvering af aktiviteten og et overskud, der faldt fra 4,6 mio. til 0,4 mio. kr.

Hovedpersonerne i BBDO-ledelsen er splittet for alle vinde. Adm. dir. Niels Folmann har forladt bureauet til fordel for bestyrelsesposter og en selvstændig konsulentforretning, Tobias Smidth-Fibiger er ansat hos Kunde & Co, Anders Ertmann er ansat hos Cool Gray og Carsten Vigh driver et bureau under navnet Frikler.

Lønstriden vedrører tre personer, der hverken fik løn for to måneder eller feriepenge. To er nu lukket mens BBDO er medindstævnet i den tredje.