Eks-SF og eks-Venstre mødes i eksklusivt samarbejde

PR-bureauet Geelmuyden.Kiese og Anders Foghs tidligere spindoktor, Michael Kristiansen, indgår i ”eksklusivt samarbejde”

SF og Venstre mødes, når Geelmuyden.Kiese og Mic­hael Kristiansen efter flere fælles projekter i 2008 nu indgår et “eksklusivt samar­bejde på det danske mar­ked for kom­munikationsydelser”.

Parterne vil sammen tilbyde bl.a. strategisk kommunika­tionsrådgiv­ning, rådgivning inden for Public Affairs og krise­kommunikation samt medie­træ­­ning.

Geelmuyden.Kieses adm. direktør Peter Goll har været rådgiver for SF og Holger K. Nielsen, og Michael Kristiansen har tidligere været rådgiver for Venstre og Anders Fogh Rasmussen.

“Michael Kristiansen er en frem­ragende ana­ly­tiker, og han er absolut en af Danmarks bedste kom­mu­ni­kationsråd­givere – specielt inden for Public Affairs,” siger Peter Goll i en pressemeddelelse.

Tilsvarende positiv er Michael Kristiansen i sine vendinger om samarbejdspartneren:

“Geel­muy­den.Kiese er en spændende virksomhed, som står rigtig stærkt på spe­cielt den strate­giske kommunikationsrådgivning i Danmark og i Norden. Det er en stærk organi­sa­tion med en gennemført meto­de­, jeg får i ryggen, og jeg glæder mig til at komme i gang med flere fælles projekter.”