Eksperter og topchefer vinder troværdighed

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I kølvandet på finanskrisen kravler tilliden til erhvervslivet igen op, viser internationalt Trust barometer. Men man kan også finde mere langsigtede trends.

I en stadigt mere støjfyldt medieverden har folk brug for nogen at støtte sig til, og det er formentlig forklaringen på, at man nu ser tilliden til eksperter være stigende.

“Finanskrisen har fået skyld for meget, men jeg tror ikke, den har noget at gøre med, at vi nu ser en voksende tillid til eksperter. Det er snarere et spørgsmål om, at folk har brug for nogen med viden, der kan hjælpe med at skille skidt fra kanel,” siger adm. dir. Michael Buksti, fra pr-bureauet Communique, der repræsenterer den internationale Edelman Trust Barometer.

Han understreger samtidig, at det ikke i sig selv er nok at være ekspert. De skal helst være uafhængige og skal grundlæggende gøre sig fortjent til tilliden.

Det støjfyldte mediebillede kan også give topchefer en rolle, hvor de tillægges større troværdighed.

“Hvis en topchef forvalter sin position rigtigt, så kan han blive en meget synlig eksponent for virksomheden,” siger Michael Buksti.

I analysen er virksomhedernes topchefer nu blandt de mest troværdige talspersoner globalt – en markant stigning på kun to år, hvor direktører lå næstsidst; 50 procent siger, at direktører er troværdige talspersoner for en virksomhed – hvilket er en stigning på 19 procent.

Generelt viser analysen, at tilliden til erhvervslivet igen er stigende.

“Tilliden til virksomheder kan have stabiliseret sig globalt, men fremadrettet er tilliden betinget af, hvad en virksomhed gør, og hvordan den kommunikerer. Autencitet i både ord og handling er i høj grad til debat – og virksomheder har brug for at demonstrere konsekvens i deres ageren ,” siger Michael Buksti.

Han peger på, at der også ser ud til at være store udsving i Danmark – både hvad angår regering og erhvervsliv, hvor fx banksektoren i en lang periode har ligget lavt. Men generelt har der ikke været nok respondenter i Danmark til, at man kan afrapportere Danmark specifikt.

Søgemaskiner rangerer som det primære sted, folk søger informationer om en virksomhed, dernæst følger online nyhedsmedier og print- og tv-medier.

“I dag er borgerne smarte forbrugere, når det drejer sig om nyheder og informationer. De ser først på diverse søgemaskiner, hvad der er tilgængeligt om det emne, de er interesseret i, og kigger dernæst på de traditionelle medier for at bekræfte og uddybe, hvad de har læst,” siger Neal Flieger, formand for StrategyOne, der er Edelmans researchvirksomhed, som står bag de mange interviews i Trust Barometer:

Han siger videre: “Allestedsnærværende information har ændret retningslinjerne for virksomheders kommunikation. En virksomhed med et budskab kan ikke bare være til stede, men snarere være allestedsnærværende.”