Elsparefonden vælger 4 nye bureauer

Peter Engholm
25@mail.dk

34 bureauer søgte om at blive Elsparefondens nye bureau. 10 gik videre, 4 blev udvalgt til i de kommende to år+ at kæmpe om budgettet på 5-10 mio. kr.

Elsparefonden lod sidste år Remee, Thomas Troelsen og et børnekor sætte strøm til melodien “Langt ude i skoven”, der blev til en af de mere funky opfordringer til at spare el.

Siden har det udviklet sig til en meget markant og anerkendt kampagne med Advance som kreativt ophav. Men det samarbejde er slut nu Da Elsparesparefonden for nylig gik i et offentligt udbud med sit budget, meldte 34 reklamebureauer sig som afløsere. Og Advance var ikke mellem. 

“Af de 34 bureauer gik de 10 videre, og heraf blev 4 udvalgt. Det drejer sig om People Group, Reklamebureauet Os, Vores Bureau samt Winwin Agency sammen med Relationshuset/Gekko,” siger Mads Lindevall Kristiansen, der er projektleder i Elsparefonden.

De fire bureau-konstellationer er udvalgt til – fra den 1. januar 2010 – at kunne deltage i såkaldte mini-udbud, som Elsparefonden afholder på konkrete kommunikationsopgaver. Det vil de kunne gøre i en to-årig periode, der kan forlænges med ét år ad gangen i op til to år.

Det var da også en fireårig kontrakt-periode, der udløber med 2009.

“Vi valgte at stå for udbudet selv frem for at lade det være en rammeaftale under SKI – Statens og Kommunernes Indkøbsservice, der kan have eksempelvis 25 bureauer at køre miniudbud ud fra” siger Mads Lindevall Kristiansen.

I den nuværende periode har Elsparefonden kørt med tre bureauer – foruden Advance drejer det sig om Public og det odenseanske Vores Bureau, der således er blevet genvalgt.

Elsparefonden har generelt et årligt budget på 5-10 mio. kr. til reklamebureauydelser, og Mads Lindevall Kristiansen forventer et lignede budget fremadrettet.

“Selve udbudet er ikke hæftet op på et specifikt beløb, men bygget op om cases – men når bureauer har spurgt til det samlede budget, så har vi naturligvis søgt at svare dem,” siger Mads Lindevall Kristiansen.